Brak porozumienia i akcja protestacyjna

Poniedziałkowe rozmowy z Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji nie przyniosły przełomu i Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął decyzję w sprawie ogłoszenia ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Nie wyklucza to jednak możliwości kontynuowania rozmów i osiągnięcia porozumienia, ale już w warunkach …