Dołącz do nas i korzystaj z Funduszu Ochrony Prawnej

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie stworzył Fundusz Ochrony Prawnej dla swoich członków. Jest to celowy, związkowy, fundusz do ochrony prawnej policjantów w postępowaniu karnym i dyscyplinarnym.

To nie tylko finansowanie kosztów zastępstwa procesowego w prowadzonych przeciwko członkom postępowaniach karnych i o wykroczenia popełnione w związku ze służbą w Policji oraz postępowaniach dyscyplinarnych, ale także udział pełnomocnika w postępowaniach cywilnych i administracyjnych wynikających ze stosunku służby, bezpłatne poradnictwo prawne oraz finansowanie kosztów zastępstwa procesowego w charakterze oskarżyciela posiłkowego, członkom funduszu, którzy zostali ofiarami napaści, naruszenia nietykalności cielesnej lub pomówienia.

Przynależność do Funduszu jest dobrowolna. Prawo do korzystania z Funduszu Ochrony Prawnej ma każdy policjant,  będący członkiem Związku  i opłacający składkę. Prawo do skorzystania  z pomocy  przysługuje członkowi, który w chwili zaistnienia zdarzenia będącego podstawą przyznania pomocy miał opłaconą aktualną  składkę FOP. Policjanci, którzy są zainteresowani  przystąpieniem do Funduszu Ochrony Prawnej oraz w  przypadku potrzeby skorzystania z ochrony proszeni są o kontakt z  Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie  pod nr tel. 47 821 2494, 47 821 2495.

Fundusz to nie slogan a realna pomoc dla wszystkich, którzy do niego przystąpią. Właśnie zakończył się proces przeciwko Pawłowi Dankiewiczowi. Wygrał policjant, którego reprezentował adwokat NSZZ Policjantów. To działa i warto z tego korzystać- dodaje Krzysztof Filip, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Bardzo ważny wyrok zapadł 23.04.2024 przed Sądem Okręgowym w Opolu.
Patostreamer Paweł Dankiewicz został pozwany przez policjanta, którego wizerunek opublikował na Facebooku relacjonując interwencję prowadzoną przez funkcjonariuszy. Sąd uznał, że Dankiewicz nie miał do tego prawa i wydał wyrok w którym nakazał mu publiczne przeproszenie policjanta i zwrot kosztów sądowych w kwocie blisko 2000 zł. Sąd uznał, że każdy co prawda może nagrać interwencję policji, ale tylko na własny użytek. Nie wolno w mediach społecznościowych i internecie udostępniać wizerunku policjantów lub innych funkcjonariuszy i urzędników, bez ich wyraźnej zgody. To nauczka dla wszystkich samozwańczych “dziennikarzy”, którzy biegają z telefonami na patyku i wrzucają do sieci każdą nagraną interwencję policji. Takie działanie narusza prawo.
Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *