Najnowsze

Aktualności

Skoro jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?!

Nie ma Komendy, Komisariatu czy wreszcie Posterunku na terenie garnizonu podkarpackiego, w którym nie odmienialibyśmy przez przypadki słowa wakat. Niestety po odejściach naszych koleżanek i kolegów na zasłużoną emeryturę powstały …

Nadszedł czas na nowe finansowanie Policji

Poprzedni rok był trudny finansowo. Rekordowo wysoka i rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja dotknęła absolutnie wszystkich- osoby prywatne, przedsiębiorstwa czy wreszcie sektor usług publicznych. Policja problemy finansowe ma od …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

DOŁĄCZ DO NAS

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych, inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem