Najnowsze

Aktualności

Studiuj taniej na Uczelni Nauk Społecznych (zdjęcia).

Zapraszamy do podjęcia studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe specjalności min.; Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo transgraniczne,  Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej, na Uczelni …

Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął kluczowe decyzje.

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń, realizacja celów określonych w „Pakiecie dla Policji” oraz nowelizacja Statutu, to najważniejsze tematy nad którymi debatował Zarząd Główny w kontekście powyborczych zmian.  W dniach 13 – 14 listopada 2023 r. w miejscowości Włodzimierzów pod Piotrkowem Trybunalskim …

Wspólny wyjazd na Podhale

Jesień to odpowiedni moment na złapanie chwili oddechu. Przyroda z większym animuszem przygotowuje się do długiego snu zimowego. Nasze polskie góry, począwszy od Bieszczadów na Sudetach skończywszy, mienią się w …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

DOŁĄCZ DO NAS

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych, inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem