TAK dla podwyżek, ale dla wszystkich

W dniu 18 kwietnia do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wpłynął wniosek o wyrażenie pilnej opinii nt. propozycji podwyższenia uposażeń kursantów o 1010 zł brutto poprzez podwyższenie mnożnika przypisanego do pierwszej grupy zaszeregowania. Jak twierdzi projektodawca rozwiązanie to ma „podnieść atrakcyjność podjęcia służby.”

Propozycja, która pojawiła się w mediach kilka dni temu, rozgrzała wszystkie możliwe fora i grupy policyjne. W tej sprawie zabrał głos przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Po zapoznaniu się z treścią projektu rozporządzenia MSWiA z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, w imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów opiniuję projekt pozytywnie pod warunkiem uzyskania jednoznacznego zapewnienia, że wzrost uposażenia w pierwszej grupie zaszeregowania pociągnie za sobą wzrost uposażeń na pozostałych siedemnastu grupach zaszeregowania, a uzgodnienia legislacyjne w tej sprawie podjęte zostaną jeszcze w tym miesiącu.

W obliczu największego kryzysu kadrowego w historii polskiej Policji, decyzję o „podniesieniu atrakcyjności służby” poprzez wzrost uposażeń policjantów należy uznać za posunięcie ze wszech miar słuszne. Niemniej jednak decyzja ta musi być bezwzględnie konsekwentna, czyli obejmować wszystkie grupy zaszeregowania i wszystkie przypisane do tych grup stanowiska służbowe. Ci bowiem, których planowana podwyżka nie obejmie (a są to, za wyjątkiem niewielkiej liczby kursantów, wszyscy pełniący służbę policjanci) mogą uznać planowaną regulację za posunięcie, które zamiast oczekiwanego rozwiązania przyniesie szereg dodatkowych napięć i komplikacji. Absolutnie nie zgadzam się też ze stwierdzeniem (druga strona uzasadnienia), że „brak jest możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektowanego rozporządzenia, działań umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.” Takim rozwiązaniem jest albo konsekwentne podniesienie mnożników kwoty bazowej na wszystkich grupach zaszeregowania, albo niezwłoczne wprowadzenie motywacyjnego systemu wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych, który w połączeniu z opiniowanym rozwiązaniem dałby rzeczywistą szansę na rozprawienie się z wakatami.

Mając pewność, że propozycja zawarta w projekcie nie ma najmniejszych szans na osiągnięcie założonego celu, zwracam się z prośba o przystąpienie do pilnych uzgodnień nt. rozwiązań o charakterze kompleksowym.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *