Najnowsze

Aktualności

APEL O POMOC

ZARZĄD WOJEWÓDZKI NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY POLICJANTÓW KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 02-624 Warszawa Ul. Puławska 148/150 Tel. 60130-84 Fax 60128-86                       …

DZIEŃ KOBIET W KWP RZESZÓW

W piątek w CafeCela odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Przedstawiciele kierownictwa KWP oraz władz związkowych składali wszystkim policjantkom i pracownicom Policji w KWP najlepsze życzenia. Życzenia składał …

Z OKAZJI DNIA KOBIET

WSZYSTKIM PRZEDSTAWICIELKOM PŁCI PIĘKNEJ SKŁĄDAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI I SAMYCH PIĘKNYCH DNI W ŻYCIU ŻYCZYMY BY UŚMIECH ROZPROMIENIAŁ WASZE TWARZE I BYŚCIE ZAWSZE CZUŁY SIĘ DOCENIANE. DROGIE PANIE, DZIĘKUJEMY …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Przystąpienie do związku

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin,

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem