Najnowsze

Aktualności

Dzień Mamy

Wszystkim mamom, z okazji ich święta życzymy samych pogodnych dni, pełnych uśmiechu i radości. Wielu spełnionych marzeń, radosnych wzruszeń i pociechy ze swoich dzieci.

Obchody święta Bieszczadzkiego Oddziału SG

20 oraz 21 maja odbyły się uroczystości związane ze świętem Bieszczadzkiego Oddziału SG. Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kalwarii Pacławskiej, a główne uroczystości odbyły się na Rynku miasta Przemyśla. Pierwsza …

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Rzeszowie

W czwartek, 17 maja w Rzeszowie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Tegoroczny apel wpisał się w obchody Jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą …

Informacja Ubezpieczeniowa

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie pragnie poinformować, iż z dniem 01.05.2018 r Janusz Płodzień przestał być agentem serwisującym . Od tego dnia Firmę ALLIANZ w grupowym …

Informacja PZU

Szanowni Państwo, zgodnie z danymi systemów w Q4 2017 policjanci oraz pracownicy nie odwołali 20% wizyt zaplanowanych w sieci placówek PZU Zdrowie SA. Każda nieodwołana wizyta powoduje wydłużenie czasu oczekiwania …

Jak można przystąpić do NSZZ Policjantów i kto jest do tego uprawniony?

Przystąpienie do związku

Członkostwo w Związku jest dobrowolne i uzyskuje się je z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej przez Zarząd Wojewódzki w przypadku pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie deklarację można wypełnić w KWP w Rzeszowie. Następnie po opłaceniu wpisowego i pierwszej składki członkowskiej (kwota 12 zł) jest się pełnoprawnym członkiem.

Jak wynika z założeń statutowych NSZZ Policjantów, władze związku dbają o interesy zrzeszonych Policjantów między innymi poprzez:

– inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia policjantom warunków do podnoszenia kwalifikacji i adaptacji społeczno-zawodowej,
– ochrona policjantów i ich rodzin oraz rencistów i emerytów przed obniżeniem poziomu ich życia,
– ochrona prawna policjantów,
– wpływ na politykę kształtowania korzystnych warunków służby i płacy oraz innych świadczeń na rzecz policjantów,
– ochrona interesów zdrowotnych policjantów, emerytów, rencistów i ich rodzin,
– realizowanie przedsięwzięć zmierzających do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych policjantów,
– zapewnianie wypoczynku po pracy, uprawiania kultury fizycznej i kolonii dla dzieci,
– zapewnianie właściwych świadczeń chorobowych i emerytalno – rentowych,inne działania, mające istotny wpływ na ochronę zawodowych i socjalnych interesów policjantów, emerytów, rencistów oraz ich rodzin,

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Statutem