Zapraszamy na V Wyścig MTB CZUDEC 2023

Pod koniec czerwca już po raz piąty miłośnicy dwóch kółek spotkają się na styku przepięknego Pogórza Dynowsko-Strzyżowskiego by rywalizować w kategorii MTB. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne MTB – CZUDEC, …

Świadczenie motywacyjne w zainteresowaniu RPO

  Problemom związanym z brakiem przepisów pozwalających na przywróceniu świadczenia motywacyjnego za czas, w którym policjant tego świadczenia nie otrzymywał ze względu na wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne …

33. rocznica powstania NSZZ Policjantów

10 maja 1990 roku weszła w życie nowa ustawa o Policji, która miała wprowadzić największą formację dbającą o bezpieczeństwo w Polsce w nową sytuację ustrojowo-polityczną. Raptem jeden dzień po tym …

POSTULATY

  Infosecurity24: Do szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji trafił dokument zawierający kilkanaście postulatów, jakie policyjni związkowcy chcą załatwić w przeciągu najbliższych miesięcy. Jak piszą, od ich spełnienia zależy utrzymanie dotychczasowej skuteczności Policji …

“Pakiet dla Policji 2023” już u Ministra

Do Ministra Kamińskiego trafił dziś dokument zawierający kilkanaście postulatów, które Zarząd Główny NSZZ Policjantów zamierza załatwić w przeciągu najbliższych miesięcy. Związek uważa, że od ich spełnienia zależy utrzymanie dotychczasowej skuteczności Policji i ustabilizowanie sytuacji …

Turniej strzelecki w Krośnie rozstrzygnięty

W ostatni weekend kwietnia w ramach obchodów Święta Narodowego 3 maja w Krośnie odbyły się zawody strzeleckie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krosna. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Zarząd Powiatowy LOK …