Delikatny wzrost w ocenie Policji

Głównym celem Policji jest zapewnianie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Instrumentami do oceny naszej skuteczności w działaniu są, realizowane już od wielu lat, sondaże realizowane na odpowiedniej grupie respondentów. Jeden z nich właśnie opublikowało Centrum Badania Opinii Publicznej. 

Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 7 do 17 marca 2024 r. na próbie liczącej 1089 osób (w tym: 60,8 proc. metodą CAPI, 24,3 proc. – CATI i 14,9 proc. – CAWI).

Według badania CBOS pracę policjantów pozytywnie ocenia blisko 64 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a negatywnie 25 proc. badanych (spadek o 2 punkty).

Pozytywnie o pracy policji relatywnie często wypowiadają się starsi badani (55–64 lata), mieszkańcy wsi, mający wykształcenie zasadnicze zawodowe, emeryci, renciści i uzyskujący niskie dochody (poniżej 2000 zł). Z kolei wysoki poziom niezadowolenia wyrażają badani poniżej 35 lat, uczący się lub studiujący, mieszkańcy średnich i największych miast, uzyskujący wysokie dochody, źle oceniający własną sytuację materialną, nieangażujący się w praktyki religijne.

Więcej na temat przeprowadzonych badań przez CBOS przeczytacie tutaj.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *