Spotkanie Federacji Służb Mundurowych z Wojewodą Podkarpackim

W dniu 27 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, na zaproszenie Wojewody Podkarpackiego Pani Teresy Kubas-Hul, doszło do spotkania z członkami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów reprezentowali przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Krzysztof Filip oraz wiceprzewodniczący Tomasz Woś.

Porozumienie pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi reprezentującymi niemalże wszystkie służby mundurowe w naszym województwie zostało podpisane 12 stycznia 2024 roku. Federacja ma na celu wzmocnienie współpracy w poszczególnych strukturach związkowych oraz wymianę doświadczeń na rzecz naszych funkcjonariuszy i pracowników. Jednym z narzędzi jest uczulanie najważniejszych osób w państwie o bolączkach trapiących “mundurówkę”. Taką sposobnością była wizyta w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Poszczególne organizacje związkowe reprezentowali:

  • Krzysztof Filip i Tomasz Woś, przewodniczący i wicperzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa podkarpackiego,
  • Wojciech Łosik, przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFIPW w Rzeszowie, przewodniczący Federacji
  • Witold Kazienko, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Zawiązku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa w Rzeszowie
  • Andrzej Marciniec, przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej ZZ Celnicy PL Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  • Czesław Kolano, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego ZZ Strażaków “Florian”

Przedstawiciele Federacji złożyli serdeczne gratulacje na ręce Pani Wojewody w związku z objęciem stanowiska, życząc przy okazji determinacji i samych sukcesów. Kolejna część spotkania została poświęcona na omówienie wyzwań, przed którymi stoją poszczególne służby mundurowe garnizonu podkarpackiego. Członkowie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów zaprezentowali kluczowe postulaty z  “Pakietu dla Policji 2023”. Ten zbiór gotowych rozwiązań może być idealną podstawą do planowanych zmian ustawowych. Przekonywali o konieczności unormowania sytuacji z dodatkami służbowymi i funkcyjnymi, które nie są czynnikiem motywującym dla funkcjonariuszy, a ich wysokość od lat stoi na tym samym poziomie. Kolejnym elementem była kwestia niedawno wprowadzonych kursów podoficerskich, aspiranckich i oficerskich. Strona nie neguje samej idei kształcenia zawodowego, jednak moment na wprowadzenie tak drastycznych rozwiązań jest niefortunny. Policja zmaga się z rekordową liczbą wakatów a szkoły policyjne są niedostatecznie przygotowane na pracę z tak wielką liczbą chętnych do przeszkolenia. Zarząd Wojewódzki wyraził również zaniepokojenie kierunkiem zmian w systemie rekrutacji. Podkreślono, że do Policji powinny być przyjmowane osoby po drobiazgowym sprawdzeniu. Skrócenie etapów, ich pomijanie może przynieść fatalne skutki. Na koniec poruszono temat zwiększenia finansowania etatów cywilnych w Policji. Sytuacja pracowników cywilnych jest kiepska, a następne miesiące i lata mogą spowodować odpływ najlepszej kadry do sektora prywatnego.

Pani Wojewoda podziękowała za nakreślenie bolączek trapiących służby mundurowe. Wyraziła chęć kontynuowania współpracy i zapowiedziała kolejne spotkania.

Jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego spotkania z Panią Teresą Kubal-Hul. Pani Wojewoda z dużym zainteresowaniem wysłuchała naszych argumentów. Problemów z jakimi zmagają się służby mundurowe jest mnóstwo, ich załatwienie nie nastąpi zbyt szybko. Ważne, że w sposób merytoryczny mogliśmy wyłożyć naszą perspektywę. Policja ma szczególną rolę do spełnienia w kompleksowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Musimy stawiać na jakość, nie na ilość w doborze kadr, zapewnić jak najlepsze finansowanie naszej formacji, które uchroni nas przed odpływem najbardziej doświadczonych policjantów- podkreślił Krzysztof Filip, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

foto. ZW NSZZP Rzeszów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *