Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych odrzuciła w I czytaniu nakaz noszenia imienników w pododdziałach zwartych. Przed rozpoczęciem posiedzenia jedynie opinia NSZZ P była krytyczna w stosunku do projektu.

17 listopada 2020′ na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk sejmowy nr 707 – w załączniku) nakładający na każdego policjanta obowiązek …

Ostatnie pożegnanie kolegi Wiesława Pawłowskiego

W dniu 30.10.2010 r., na Cmentarzu Komunalnym Zasanie w Przemyślu odbyły się uroczystości pochówku  S.P. Wiesława Pawłowskiego l.75. Kolega Wiesiek, był wieloletnim działaczem związkowym. Współtworzył struktury naszego Związku w b. …