Na co my czekamy?!

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów jest największą organizacją związkową w służbach mundurowych. Mamy więc prawo jako strona społeczna domagać się od osób sprawujących władzę wzięcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wewnętrzne w …

Pakiet dla Policji uzupełniony o kolejne postulaty.

Większa od jeszcze niedawno szacowanej liczba wakatów, dyskryminacja policjantów względem żołnierzy i niekonstytucyjność niektórych przepisów zmusiły Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do uzupełnienia swoich dotychczasowych działań w ramach przyjętego w ubiegłym roku „Pakietu dla Policji”. …

Odpolitycznienie Policji- realny problem czy fikcja?

Jesteśmy największą formacją, która w Polsce ustawowo ma “służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny…”.  Policjantki i policjanci mają być z założenia bezstronni, apolityczni, ustawowo nie możemy być …