Petycja NSZZ Policjantów w sprawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy.

ilustracja

15 kwietnia 2019′ Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów skierował na ręce Marszałka Sejmu kolejną petycję, powołując się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Petycja dotyczy wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia.

Skutkiem przywołanego wyroku TK jest uznanie niezgodności z Konstytucją RP tej części przepisu, która dotyczy uwzględnienia przy sposobie obliczenia wysokości należnego ekwiwalentu współczynnika 1/30 części miesięcznego uposażenia, jako niesprawiedliwego i uchylenie ww. przepisu w tej części.

Pomimo upływu 5 miesięcy od daty publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, do dzisiaj nie wprowadzono rozwiązań, które stanowiłyby wykonanie zapadłego orzeczenia TK. Przedłożone dotychczas projekty zawierają liczne braki i stanowią wykonanie wyroku w niewielkiej części.

Załączona opinia prawna stanowi uzasadnienie niniejszej petycji.

Komentarz Biura Prasowego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów:

Związek nie odpuszcza w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop

Od 2015 roku Związek toczy batalię prawną o zmianę dyskryminujących funkcjonariuszy zapisów ustawy o Policji w zakresie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. 30 października 2018 roku Trybunał Konstytucyjny RP na wniosek NSZZ Policjantów wydał korzystny wyrok, w którym jednoznacznie stwierdził, że art. 115 a ustawy o Policji jest sprzeczny z art. 66 ust. 2 w związku art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. W następstwie wyroku ustawodawca tj. Sejm RP powinien bez zbędnej zwłoki naprawić swój błąd krzywdzący od lat tysiące byłych i obecnych policjantek i policjantów.

Od 5 miesięcy Rząd RP nie przyjął i nie skierował do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o Policji, który wychodziłby naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego. Trwają obecnie niezrozumiałe przepychanki prawne odnośnie opracowanego wadliwego nieakceptowanego przez NSZZ Policjantów projektu ustawy, choć sprawa wydaje się bardzo prosta i łatwa do wprowadzenia, jak pokazuje praktyka legislacyjna obecnego Rządu i Parlamentu.

Funkcjonariusze i funkcjonariuszki piszą pisma do komendantów o wypłatę korzystniejszego ekwiwalentu za urlop i otrzymują od nich odpowiedzi, że nic nie mogą zrobić ze względu na brak podstawy prawnej wypłaty ekwiwalentu w wyższej wysokości. Docierają również do Związku sygnały, że kierownicy jednostek Policji wstrzymali wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, gdyż nie wiedzą jak postępować w obecnej sytuacji.

Taki stan powoduje u policjantów frustrację i zdenerwowanie oraz utratę zaufania do Państwa, które powinno kierować się zasadą sprawiedliwości społecznej wobec swoich funkcjonariuszy.
NSZZ Policjantów kieruje do Ministra i Komendanta Głównego Policji kolejne wystąpienia, jednak nie otrzymał dotąd jasnej odpowiedzi, kiedy korzystne zmiany w ustawie, proponowane przez Związek miałyby zostać wprowadzone w życie.
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Kolega Rafał Jankowski zniecierpliwiony postawą decydentów, w dniu 15 kwietnia br. skierował na ręce Marszałka Sejmu RP Petycję, która ma na celu zmusić Parlament RP do szybkiego wprowadzenia w życie rozwiązań respektujących wyrok Trybunału Konstytucyjnego RP, bez potrzeby rozbudowy biurokracji, niepotrzebnego angażowania sądów, które i tak są nadto obciążone oraz, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia korzyści dla budżetu Państwa.
Panie Premierze czas na Pana reakcję w interesie Państwa i Swoich Policjantek i Policjantów!!!

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Petycja w załączniku

Ekwiwalent_za_urlop_NSZZP_petycja_15_04_2019

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *