Pakiet dla Policji 2023- wspólna sprawa nas wszystkich

Świadomi trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza formacja staramy się rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale wskazywać gotowe systemowe rozwiązania, które w naszej ocenie wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie Polskiej Policji. Taki gotowy zbiór przygotowany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów nosi nazwę “Pakiet dla Policji 2023”. Postaramy się w kilku najbliższych tygodniach przygotować streszczenia wraz z infografikami, które przybliżą Wam drogie koleżanki i koledzy postulaty zawarte w tym pakiecie.

Sam pakiet znajduje się na stronie głównej NSZZP i zawiera rozwiązania, które w naszej ocenie realnie wpłyną na trudną sytuację w jakiej znalazła się nasza instytucja. Dzisiaj postaramy się Wam przybliżyć naszą wizję finansowania Polskiej Policji.

NSZZ Policjantów od wielu już lat zwraca uwagę na niewłaściwy sposób konstruowania Budżetu Państwa w zakresie wydatków przeznaczanych na funkcjonowanie Policji, w tym na uposażenia policjantów. Postulowanym rozwiązaniem jest uzależnienie wysokości nakładów na funkcjonowanie Policji od Produktu Krajowego Brutto, jeśli nie na wzór finansowania Sił Zbrojnych, to przynajmniej w oparciu o model mający zastosowanie w zakresie ochrony zdrowia.

NSZZ Policjantów nie znajduje bowiem żadnego racjonalnego uzasadnienia, żeby jedno z trzech najważniejszych zadań państwa –
bezpieczeństwo wewnętrzne – pozostawało w dużo gorszej sytuacji niż obronność i ochrona zdrowia.

Ułomność sposobu obliczania nakładów Państwa na bezpieczeństwo wewnętrzne potwierdzają problemy, z którymi Policja boryka się od wielu lat, narażając swoją reputację na różnego rodzaju krytykę, a nawet działania ze strony środowisk zainteresowanych destabilizacją w naszym kraju. W całej swojej historii polska Policja nie doświadczyła budżetu, który bez zbędnych perturbacji pozwoliłby jej na przejście w kolejny rok budżetowy bez istotnych zobowiązań. Przykład ubiegłego roku, kiedy aż 177 razy budżet Policji musiał być zwiększany na łączną sumę 946 mln zł uzasadnia zarzut niewystarczającej staranności Państwa o policyjne finanse.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów kierując się jednym z najważniejszych ustawowych i statutowych zadań, jakim jest dążenie do zapewnienia policjantom jak najlepszych warunków służby oraz podnoszenia zaufania społecznego do Policji i policjantów, skierował powyższy wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Zał. nr 1, pismo z dnia 16 marca 2023 r., L.dz. ZZ-47/2023). We wniosku tym domagał się od Ministra podjęcia działań zmierzających do zmiany sposobu naliczania kosztów związanych z funkcjonowaniem Policji, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347), poprzez powiązanie tych kosztów z konkretnymi zadaniami – progresywnym charakterem uposażeń oraz inwestycjami w infrastrukturę i wyposażenie.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

FOTO/Łukasz Szeląg/Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *