Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów zakończył obrady.

ilustracja

W dniach 28 – 29 marca 2019 r. w Jachrance pod Warszawą obradował Zjazd Sprawozdawczy NSZZ Policjantów. Okres sprawozdawczy dotyczył połowy VII Kadencji.

Porządek obrad:

Przywitanie przez Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów – 13:00
Wprowadzenie sztandaru NSZZ Policjantów, odegranie hymnu państwowego,
Wręczenie odznaczeń, ewentualne wystąpienia zaproszonych gości,
Rozpoczęcie Zjazdu Sprawozdawczego przez Przewodniczącego ZG,
Stwierdzenie kworum przez Przewodniczącego GKR NSZZ Policjantów,
Przyjęcie porządku obrad,
Wybór Przewodniczącego Zjazdu,
Wybór Wiceprzewodniczących i Sekretarzy Zjazdu,
Przyjęcie regulaminu Zjazdu,
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków,
Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego NSZZ Policjantów za okres połowy kadencji,
Przedstawienie Sprawozdania GKR NSZZ Policjantów za okres połowy kadencji,
Dyskusja nad sprawozdaniami,
Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycji uchwał i wniosków do przyjęcia przez Zjazd,
Wystąpienie podsumowujące Przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów,
Zamknięcie obrad Zjazdu.

O godzinie 14:00 do obradujących delegatów dołączył Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi Edward Zaremba oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

ilustracja

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *