WAŻNY INTERES SŁUŻBY – PROF. JERZY PAŚNIK – PRAKTYKA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH!

ilustracja

Sądy administracyjne w orzecznictwie wskazują na niedopuszczalność kontroli i oceny słuszności i celowości decyzji przy zwolnieniu funkcjonariuszy z powodu “ważnego interesu służby”.

Przy takim nastawieniu sądów funkcjonariusz praktycznie nie ma żadnych szans na korzystne rozstrzygnięcie, gdyż sądy uznając uznaniowość organów Policji jako priorytet przy podejmowaniu decyzji komendant może znaleźć bez problemu pozaustawowe przesłanki zwolnienia policjanta ze służby.

Biorąc dodatkowo pod uwagę stanowisko TK, który stwierdza, że zasadę domniemania niewinności wobec funkcjonariuszy należy stosować z ograniczeniem to wyraźnie widać, że funkcjonariusz jest dyskryminowany, gdyż nie może korzystać z pełni praw do obrony, co gwarantuje mu Konstytucja RP.

Opinia prawna w załączniku

aktualnosc,7122,0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *