Ważna informacja PZU

Szanowni Państwo

NSZZ Policjantów wraz z PZU Życie SA informuje, że dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy POLICJI, ich współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci, którzy nie są do tej pory ubezpieczeni w PZU, a przystąpią do ubezpieczenia grupowego w PZU od 1 stycznia 2018 (deklaracje złożone w grudniu) lub 1 lutego 2018 r. (deklaracje złożone w styczniu) zostaje zniesiona karencja – PZU gwarantuje pełną odpowiedzialność od pierwszego dnia. Jest to ważny moment dla wszystkich, którzy byli zainteresowani powrotem do ubezpieczenia w PZU oraz tych, którzy do tej pory nie byli w ogóle ubezpieczeni w żadnej firmie.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z funkcjonującymi w Garnizonie wariantami oraz wybór swojego zakresu do końca roku.

CO JEST WAŻNE I CIEKAWE W PROGRAMIE ?

1. Bezpłatne, nielimitowane oraz bez skierowań wizyty u 16 specjalistów w przychodniach w całej Polsce w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia.

2. Karta apteczna – dodatkowa kwota 300 zł na produkty z apteki po pobycie w szpitalu.

3. Rozszerzenie katalogu poważnych zachorowań ubezpieczonego do 38.

4. Dodatkowe świadczenie związane z wystąpieniem nowotworu złośliwego.

5. Ubezpieczenie ciężkich chorób współmałżonka/partnera życiowego – 26 chorób.

6. Ubezpieczenie związane z utratą zdrowia przez dziecko -20 chorób.

7. Możliwość ubezpieczenia oprócz współmałżonków i pełnoletnich dzieci, partnerów życiowych.

8. Możliwość przystępowania współmałżonka, partnera życiowego i pełnoletniego dziecka do dowolnego z zaproponowanych zakresów.

9. Wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu już po 3-dniowym okresie hospitalizacji.

10. Rozszerzenie leczenia szpitalnego o rekonwalescencję i pobyt na oddziale intensywnej terapii

11. Możliwość rozszerzenie świadczenia zdrowotnego o wyższe zakresy oraz pakiety rodzinne i partnerskie.

12. Rozszerzona definicja wypadku przy pracy o nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas interwencji funkcjonariusza lub w związku z nią, nawet po odbyciu służby określonej wymiarem jego obowiązków.

13. Karta KLUBU PZU POMOC wraz ze zniżką 20% na ubezpieczenia majątkowe.

Wszelkie dodatkowe informację można ustalić w poniższym linku.

 

policja 2015-doubezpieczenie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.