Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się sprawą podwyżek dla służb mundurowych.

ilustracja

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się projektami rozporządzeń umożliwiających podwyżkę dla funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej i SOP w przeciętnej wysokości 500 zł miesięcznie. Zmiana stanowi realizację porozumienia ze związkami zawodowymi z listopada 2018 r.

Rząd omawia cztery projekty rozporządzeń w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i funkcjonariuszy SOP.

W załączniku znajdziecie Porządek Obrad Rady Ministrów jaki będzie realizowany na dzisiejszym (03.03.2020′) posiedzeniu rządu.

Wnioskodawcą pakietu rozporządzeń dotyczących wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej uposażenie poszczególnych służb mundurowych jest oczywiście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekty opracowane zostały w związku z podpisanym w dniu 8 listopada 2018 r. porozumieniem pomiędzy ministrem SWiA oraz stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy służb resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z porozumieniem funkcjonariusze otrzymają od 1 stycznia 2020 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 500 zł na etat wraz z nagrodą roczną” – napisano w uzasadnieniach projektów rozporządzeń Rady Ministrów.

Jak informuje KPRM „środki na sfinansowanie tego wzrostu zostały ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020”.

Rozporządzenia miałyby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

jp

7252,Porzadek-obrad-RM-2020-rok7252,Porzadek-obrad-RM-2020-rok

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *