REFERENDUM

Przewodniczący
ZW i S NSZZ Policjantów

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W załączeniu przesyłam komplet materiałów dotyczących rozpoczynającego się z dniem dzisiejszym referendum, w którym Policjantki i Policjanci wypowiedzą się na temat zasadności ewentualnej ogólnokrajowej akcji protestacyjnej służb mundurowych, form tej akcji oraz osobistego zaangażowania. W związku z tym zwracam się do Koleżanek i Kolegów przewodniczących o zapewnienie wszystkim policjantom warunków, by mogli oddać swój cenny głos z zachowaniem pełnej anonimowości, zważywszy, że podstawową formą głosowania jest wypełnienie ankiety papierowej.
Uzyskanie miarodajnych wyników posłuży Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów oraz pozostałym organizacjom tworzącym Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie tylko jako wskaźnik nastrojów wśród funkcjonariuszy, ale również jako mocny argument w negocjacjach poświęconych żądaniom, na spełnienie których wszyscy od dawna czekamy. NSZZ Policjantów po raz pierwszy stawia swojemu środowisku takie pytania i po raz pierwszy uzyskane odpowiedzi będą wyznacznikiem dalszych naszych działań. Dlatego w referendum stawiam tak ogromny nacisk na frekwencję i liczę przy tym na zaangażowanie ze strony wszystkich przewodniczących Zarządów Wojewódzkich i Szkolnych, a także każdego przewodniczącego terenowej organizacji związkowej.
Wyniki referendum będziemy chcieli komentować już w trakcie jego trwania, dlatego serdecznie proszę o regularne nadsyłanie wypełnionych ankiet do siedziby Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, pod adres 02-624 Warszawa, ul. Puławska 148/150. Alternatywnie, Policjantki i Policjanci będą mogli oddać swój głos za pośrednictwem strony http://nszzp.pl/. Poświęcony referendum moduł będzie dostępny na stronie.

119-2018 pismo ankieta

ankieta referendalna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *