Przewodniczący NSZZ Policjantów: zmiany, które proponujemy w art. 15a, są jedynymi uczciwymi

We wtorek w resorcie spraw wewnętrznych i administracji odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych podległych MSWiA z wiceministrem tego resortu Maciejem Wąsikiem. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o propozycji związkowców odnośnie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.

Z informacji przekazanych przez resort wynika, że strony uzgodniły, że MSWiA przygotuje odpowiednie przepisy i przedstawi je związkom zawodowym.

“Ostatnie spotkanie spowodowało to, że sprawa ta zostanie wyciągnięta z zamrażarki KPRM i zostanie skierowana na drogę legislacji. Pewnie trafi do sejmowych komisji, pewnie jeszcze raz zapytają o opinię związków zawodowych. Wszystko to, czego niestety nie udało się załatwić na drodze negocjacji z MSWiA wróci jeszcze raz do ponownego opiniowania” – powiedział szef NSZZ Policjantów Rafał Jankowski. Dodał, że związki ponownie będą przekonywać komisje parlamentarne i właściwych ministrów – spraw wewnętrznych i administracji oraz sprawiedliwości – że zmiany, które proponują “są jedynymi uczciwymi zmianami wobec osób, które w przeszłości zgromadziły pieniądze na swoich <> kontach”. “Będziemy jeszcze raz udowadniać, że racja jest po naszej stronie” – powiedział Jankowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *