Program ubezpieczeniowy PZU 4.0a Program Generali

 Programem  Policja  4.0  został  porównany  do oferty
Generali – bardzo nieudolnie. Wybiórczo zestawiono tylko niektóre
świadczenia, celowo pomijając to, co wyróżnia warianty programu
Policja 4.0
1. Nie wskazano  iż w Programie  Policja 4.0  – za pierwszy pobyt w
szpitalu w związku z NW  ubezpieczyciel płaci za pierwsze 21 dni
wyższe świadczenie – nie tylko za  14 dni
2. Nie  przedstawiono , iż  w cenie wariantów PZU jest uwzględniona
składa prywatnej Opieki Medycznej Standard.  czyli 12,40 zł
gwarantująca dostęp do 16 lekarzy specjalistów bez skierowania i bez
limitu
3. Nie ma w porównaniu ciężkich chorób ubezpieczonego .W szerokim
przedstawieniu oferty Generali nie ma wskazania jaki  katalog ciężkich
chorób ma zastosowanie tj.: podstawowy czy rozszerzony, Ubezpieczony ma
tylko wskazanie str. 83 OWU (pytanie jaki zakres:?)
4. Nie ma w porównaniu ciężkich chorób małżonka – podobnie jak w
zachorowaniu na ciężką chorobę  ubezpieczonego – W szerokim
przedstawieniu oferty Generali nie ma wskazania jaki  katalog ciężkich
chorób ma zastosowanie tj.: podstawowy czy rozszerzony, Ubezpieczony ma
tylko wskazanie str. 83 OWU  (pytanie jaki zakres:?)
5. Nie  uwzględniono  podniesionego  świadczenia  za nowotwór
złośliwy w ofercie Policja 4.0.
6. Nie uwzględniono zachorowania na nowotwór in situ
7. Nie uwzględniono rozszerzenia o leczenie nerwic i szeregu innych
ryzyka.
8. Opieka Medyczna w EnelMed- Basic to 29 zł za osobę  ( najwęższy
zakres  obejmuje  9 lekarzy specjalistów / w Policja 4.0 to  dostęp do
16 specjalizacji lekarskich za 12,40 zł za osobę
Pakiet rodzinny Basic  w Enel -Med kosztuje 95 zł.  Program Policja 4.0
zakres Standard -pakiet rodzinny  (czyli ubezpieczony+wszyscy
członkowie rodziny : małżonek, partner życiowy i dzieci do 18 roku
życia lub 25 jeśli się uczą 12,40 + dopłata 24,30 = 36,70 zł
9. !! Bardzo Ważne !!
Oferta Policja 4.0 precyzyjnie określa iż  do  ubezpieczenia mogą
przystępować osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich, w
szpitalu lub uznane za niezdolne do pracy lub służby pod warunkiem
zachowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej z konkurencji lub PZU
(dotyczy płatnika, współmałżonka, dziecka pełnoletniego,
partnera).
W ofercie GENERALI Pojawia się takie stwierdzenie i trudno jest
określić czy dotyczy płatnika- czyli głównego ubezpieczonego
/małżonka/partnera
” Pamiętaj aby w dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie
przebywać na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, na świadczeniu
rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do Ciebie niezdolności do
pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu. “
10. !! Bardzo ważne!!!
Oferta GENERALI zakłada weryfikację stanu zdrowia:
KWESTIONARIUSZ MEDYCZNY:
Znajdujące się na deklaracji przystąpienia Oświadczenie o stanie
zdrowia nie dotyczy pracowników przystępujących w trzech pierwszych
miesiącach od daty nabycia prawa oraz członków rodzin w pierwszym
miesiącu z minimum 6-cio miesięcznym stażem ubezpieczenia.
W przypadku, gdy Funkcjonariusz / Pracownik przystępuje po 3
miesiącach od daty nabycia prawa do ubezpieczenia (po okresie bez
karencji) i zaznaczy, że przebywał na ponad 4 tygodniowym zwolnieniu w
ciągu ostatniego roku to musi wypełnić Kwestionariusz medyczny.
W przypadku gdy Członek Rodziny nie przystępuje od razu z
funkcjonariuszem / pracownikiem w pierwszym miesiącu albo przystępuje
jednak nie mając 6-cio miesięcznego stażu w ubezpieczeniu to musi
wypełnić Kwestionariusz medyczny.
11. !! Bardzo ważne!!!
! Do Programu Policja 4.0 w PZU włączone są  ważne klauzule
dostosowujące ochronę do służby funkcjonariuszy w razie:
§odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku masowych rozruchów
społecznych, o ile udział w nim wynikał z wykonywania czynności
służbowych, stanu wyższej konieczności lub obrony koniecznej,
§odpowiedzialność za zdarzenia w przypadku czynnego udziału w aktach
terroru, jeśli ten udział był związany z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
§odpowiedzialność za wypadek na służbie, który nastąpił podczas
lub w związku z interwencją funkcjonariusza policji nawet po czasie
pełnienia służby określonej wymiarem jego obowiązków,
§zniesiono ograniczenie polegające na wypłacie tylko jednego
świadczenia z tytułu Operacji chirurgicznych
w okresie kolejnych 60 dni, pod warunkiem, że Operacje chirurgiczne są
następstwem zdarzenia, które wystąpiło
w trakcie pełnienia obowiązków służbowych,
§oferta uwzględnia dopuszczenie odpowiedzialności  za zdarzenia
powstałe w wyniku  profesjonalnego uprawiania sportu lub rekreacyjnego
uprawiania sportów walki, motorowych, motorowodnych, lotniczych,
wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej, speleologii, nurkowania ze
specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodę,
skoków do wody, skoków na linie,
!  W  ofercie Generali nie ma żadnej informacji o dostosowaniu
ubezpieczenia do służby.
Poniżej zamieszczamy link z bardziej szczegółowym opisem :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *