Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

ilustracja

29 sierpnia 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ul. Jaracza 2 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Posiedzeniu Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przewodniczył kol. Rafał Jankowski.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła wykorzystać kampanię wyborczą i zwrócić się do głównych sił politycznych w Polsce z pytaniami na temat przyszłości systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i spraw najważniejszych dla funkcjonariuszy.

Federacja wystąpiła również z pismem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domagając się pilnego spotkania w sprawie realizacji Porozumienia z 8 listopada 2019 r.

Rafał Jankowski

Rada Federacji podjęła decyzję o zainicjowaniu działań na rzecz nadania osobowości prawnej Federacji. Powyższa decyzja Rady wynika ze specyficznych i niespotykanych dotąd w kilkunastoletniej historii działalności Federacji warunków, w których przyszło obecnie zabiegać o dobro funkcjonariuszy służb mundurowych.

Rada Federacji powierzyła obowiązek kierowania pracami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na kolejną kadencję, dotychczasowemu jej przewodniczącemu – kol. Rafałowi Jankowskiemu.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych
Rafał Jankowski

W załączniku Komunikat z posiedzenia i list skierowany do Komitetów Wyborczych

komunikat-posiedzenie-29-sierpnia-1

list-KW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *