Pakiet dla Policji 2023- chrońmy nasze prawo do wypoczynku

Świadomi trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza formacja staramy się rozwiązywać nie tylko bieżące problemy, ale wskazywać gotowe systemowe rozwiązania, które w naszej ocenie wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie Polskiej Policji. Taki gotowy zbiór przygotowany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów nosi nazwę “Pakiet dla Policji 2023”. Postaramy się w kilku najbliższych tygodniach przygotować streszczenia wraz z infografikami, które przybliżą Wam drogie koleżanki i koledzy postulaty zawarte w tym pakiecie.

Sam pakiet znajduje się na stronie głównej NSZZP i zawiera rozwiązania, które w naszej ocenie realnie wpłyną na trudną sytuację w jakiej znalazła się nasza instytucja.

W rozporządzeniu obowiązującym od dnia 12 września 2020 r. całkowicie pominięto przepis dający podstawę do zwrotu dnia wolnego w zamian za służbę pełnioną w dniu, który w grafiku służby zaplanowano jako dzień wolny. Za wprowadzeniem zmiany treści § 8 rozporządzenia MSWiA z dnia 11 września 2020 r. ws. czasu służby policjantów (Dz. U. 2020 poz. 1574 z pózn. zm.) przemawia ustawowy obowiązek prawidłowego zabezpieczenia prawa policjantów do wypoczynku.

W nieobowiązującym już rozporządzeniu takie rozwiązanie zapisano w § 9 ust. 3 („w zamian za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjant otrzymuje dzień wolny w innym dniu tygodnia”). W obecnym kształcie (§ 8) za służbę pełnioną w dniu wolnym od służby policjantowi przysługuje czas wolny w tym samym wymiarze, co oznacza, że zniknął obowiązek zwrócenia policjantowi dnia wolnego w innym dniu tygodnia.

W sytuacji, kiedy policjant w dniu wolnym zostanie wezwany do służby np. na godzinę bądź dwie, tracąc przy tym okazję na spędzenie tego dnia z rodziną, przełożony nie musi się już martwić, jak policjantowi ten dzień zwrócić. Problem ten rozwiąże przywrócenia rozwiązania, jakie obowiązywało w brzmieniu sprzed nowelizacji (§ 9 ust. 3).

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *