Nowy program kontynuacji grupowego ubezpieczenia 4.0 PZU dla emerytów policyjnych garnizonu podkarpackiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, iż został uruchomiony nowy program ubezpieczeniowy dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji POLICJA 4.0 – EMERYT. Zastępuję on obecnie działający program Policja 2015 EMERYT. Przystąpienie do nowego programu jest możliwe od 1 lutego 2023 z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i bez zastosowania karencji. Obecny program zostanie zamknięty z 31.01.2023 r.. Szczegóły nowego programu znajdują się w załączonej broszurze oraz na stronie nszzprzeszow.pl

Nowy program składa się z trzech części:

 1. 8 wariantów ochronno-wypadkowych do wyboru jeden (szczegóły – broszura strony 3-4).
 2. pakietu Wsparcie na wypadek nowotworu – świadczenie dodatkowe w przypadku ciężkiej choroby, nowotworu złośliwego, zdiagnozowania nowotworu złośliwego we wczesnym stadium oraz specjalistycznego leczenia (szczegóły – broszura strony 5).
 3. Opieki Medycznej Standard – z możliwością wyboru zakresu: KOMFORT, KOMFORT PLUS lub OPTIMUM oraz pakietu PARTNRSKIEGO lub RODZINNEGO. Bezpłatny, niewymagający skierowania oraz nielimitowany dostęp do szeregu lekarzy specjalistów i badań lekarskich. Możliwość zmiany posiadanego zakresu i pakietu – kolejna zmiana możliwa za rok (szczegóły– broszura strona 6-7).

Przystąpienie do ubezpieczenia i zachowanie ciągłości ochrony jest możliwe poprzez wypełnienie przesłanej deklarację wraz z oświadczeniem w formie papierowej. Dokumenty są dostępne również na stronie nszzprzeszow.pl (instrukcja wypełnienia na odwrocie pisma).

Po wypełnieniu i podpisaniu prosimy o osobiste dostarczenie lub odesłanie deklaracji wraz z oświadczeniem najpóźniej do 31 grudnia 2022 r., na adres:

NSZZP Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie

Ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 30

35-036 Rzeszów

Po otrzymaniu ww. dokumentów i zarejestrowaniu w systemie, na wskazany w deklaracji adres email i nr telefonu komórkowego, zostanie przekazana informacja o nowej wysokości składki oraz  indywidualny numer rachunku bankowego do opłaty składek. Aby ubezpieczenie się rozpoczęło od 01 lutego 2023, pierwszą składkę należy opłacić w terminie do 20 stycznia. Kolejne składki należy opłacać  miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny (przykład: do 20 stycznia należy opłacić składkę za luty).

NAJISTOTNIESZE ZMIANY W PROGRAMIE

 • wydłużona ochrona ubezpieczeniowo do 75 roku życia (aktualnie 70 lat),
 • wzrost wszystkich świadczeń w odniesienie do analogicznego aktualnego wariantu,
 • leczenie szpitalne – skrócenie minimalnego czasu pobytu w szpitalu – świadczenie należne już za 2 dni pobytu spowodowanego chorobą lub za 1 dzień pobytu spowodowanego wypadkiem (dotychczas 3 dni),
 • karta apteczna – skrócenie minimalnego czasu pobytu w szpitalu – świadczenie należne już za 2 dni pobytu spowodowanego chorobą lub za 1 dzień pobytu spowodowanego wypadkiem (dotychczas 3 dni),
 • dodane zostało nowe ubezpieczenie leczenie specjalistyczne; NOWOŚĆ,
 • została rozszerzona ochrona o świadczenia związane z chorobą nowotworową – PAKIET ONKOLOGICZNY; NOWOŚĆ,
 • odpowiadamy za zdarzenia spowodowane profesjonalnym uprawianiem sportu; NOWOŚĆ
 • wzrost wysokości świadczeń refundowanych w Opiece Medycznej,
 • w Opiece Medycznej zakresy KOMFORT oraz KOMFORT PLUS zostały rozszerzone o opiekę specjalistyczną psychiatry i psychologa – 4 wizyty w roku polisowym,

UWAGA: w momencie wprowadzenia nowego programu brak okresów karencji

INSTARKCJA WYPEŁNIENIA DEKLRACJI I OŚWIADCZENIA

 1. Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia prosimy wypełnić w punktach: I, II, III koniecznie podać numer telefonu komórkowego i adres email (DRUKOWANYMI LITERAMI), IV (wybrać i zaznaczyć jeden z 8 wariantów oraz wskazać zakres i pakiet wariantu rozszerzającego ubezpieczenie Opieki Medycznej jeśli takiego wyboru Państwo dokonali), V, VII (podpisać w tym punkcie). Jeśli pozostają Państwo w nieformalnym związku, prosimy dodatkowo wypełnić punkt VI aby wskazać partnera życiowego.
 2. Oświadczenie PGA należy uzupełnić swoimi danymi osobowo adresowymi z szczególnym uwzględnieniem nr telefonu komórkowego oraz adresu email oraz podpisać na dole po lewej stronie.
 3. Osoby które wybrały pakiet PARTNERSKI lub RODZINNY Opieki Medycznej dla każdej osoby współubezpieczonej (mąż / żona / partner życiowy / dziecko) muszą wypełnić dodatkowy załącznik (Ci z Państwa którzy już posiadali pakiet partnerski lub rodzinny załączniki mają w przesłanej korespondencji). W punkcie I uzupełniamy dane osoby ubezpieczonej, w punkcie II wpisujemy dane poszczególnych osób współubezpieczonych (osobna deklaracja dla każdej osoby), w punkcie III podpisuje się osoba współubezpieczona wskazana w punkcie II lub w przypadku osób niepełnoletnich osoba wskazana w punkcie I (osoba ubezpieczona).

Komplet dokumentów należy osobiście dostarczy lub odesłać na adres z 1 strony pisma.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mieczysław Klimek Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie

tel. 47 821 24 95, tel. kom. 600 439 509; e-mail: son1234@tlen.pl

Paweł Poparda – Kierownik – Starszy Menedżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie SA

tel. 17 308 27 70, tel. kom. 727 020 505, e-mail ppoparda@pzu.pl

Program POLICJA 4.0 – EMERYT – Rzeszów

DEKLARACJA

Oświadczenie PGA POLICJA

OWU PPLUS

OWU OMS z refundajcą

OWU ONKO

Opieka Medyczna – współubezpieczony

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *