Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów wydał pierwsze decyzje

„Jeżdżę bezpiecznie popieram protest policjantów”, to hasło które towarzyszyć będzie tegorocznej akcji „Znicz” i zostanie z policjantami dopóty, dopóki trwać będzie rozpoczęty 17 października ogólnokrajowy protest służb mundurowych.

Swój sprzeciw wobec rażąco niskiej waloryzacji policjanci zamanifestują również 9 listopada przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. To jednak nie wszystko, co na dzisiejszym posiedzeniu przyjął Komitet Protestacyjny NSZZ Policjantów.

Ci, którzy w związku z obowiązkami służbowymi nie będą mogli przyjechać do Warszawy 9 listopada, o godz. 11:30 wyjdą przed budynki komend, komisariatów i posterunków Policji. W ten sposób zamanifestują swoje poparcie dla naszych postulatów oraz solidarność z osobami, które w tym czasie będą protestować przed budynkiem Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Na dzień 28 października 2022 r. w Warszawie przewodniczący Rafał Jankowski zwołał posiedzenie Komitetu Protestacyjnego. Utworzony z członków Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów organ pokieruje policyjną akcją protestacyjną do jej zakończenia. Podejmując dzisiejsze decyzje, Komitet Protestacyjny sięgnął po narzędzia, które NSZZ Policjantów opracował przed czterema laty i które doprowadziły Związek do sukcesu w roku 2018.

Postanowiono zatem, że akcja stosowania pouczeń zamiast mandatów karnych przebiegnie pod tym samym hasłem i korzystać będzie z tej samej symboliki oraz uzasadnienia. Moment jej rozpoczęcia (1 listopada 2022 r.) zbiegnie się z rozpoczęciem akcji „Znicz”, zyskując w ten sposób większy rozgłos społeczny. Wdrażając tę formę protestu, NSZZ Policjantów chce zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestie bezpieczeństwa zagrożone skalą zapowiadanych na przyszły rok odejść ze służby. Z informacji zebranych przez komórki kadrowe wynika bowiem, że na początku przyszłego roku szeregi Policji opuścić zamierza ponad dwukrotnie więcej funkcjonariuszy i liczba ta cały czas rośnie. Na rozstanie z Policją decyduje się też coraz więcej policjantów, którzy nie nabyli praw emerytalnych. Głównym powodem jest drastycznie niska waloryzacja w relacji do trzykrotnego wzrostu kosztów obsługi kredytów.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów podobnie zresztą, jak i pozostałe organizacje zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych liczył, że Rząd w trosce o bezpieczeństwo nie dopuści do eskalacji protestu i przedstawi propozycje nadające się do zaakceptowania. Do dnia dzisiejszego nic takiego się niestety nie pojawiło. Widocznym symbolem protestu, oprócz manifestacji oraz akcji stosowania pouczeń w zamian za mandaty karne ma być oflagowanie jednostek Policji i oznakowanie radiowozów. Kolejne działania Komitet Protestacyjny będzie wdrażał w miarę rozwoju sytuacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby oczywiście przedstawienie przez Rząd propozycji, która uchroniłaby Policję i Policjantów przed scenariuszem z roku 2018. O swoich decyzjach Komitet Protestacyjny powiadomił w dniu dzisiejszym Komendanta Głównego Policji

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *