INSPEKTOR ZBIGNIEW SOWA, PO PONAD 30 LATACH SŁUŻBY, POŻEGNAŁ SIĘ Z POLICYJNYM MUNDUREM

Inspektor Zbigniew Sowa, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, po ponad 30 latach zakończył policyjną służbę, przechodząc na zasłużoną emeryturę. Dziś, podczas uroczystej zbiórki, Komendanta pożegnała kadra kierownicza podkarpackiej Policji. Podziękowania za wieloletnią służbę i współpracę oraz życzenia pomyślności przekazali też wojewoda i marszałek województwa. Spotkanie było okazją do zaprezentowania zmian na stanowiskach kierowniczych. Inspektor Stanisław Sekuła został I zastępcą komendanta wojewódzkiego, a nadzór nad pionem prewencji objął podinspektor Jacek Juwa.

Uroczystość odbyła się w auli komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Z uwagi na ograniczenia spowodowane stanem epidemii, miała kameralny charakter. Uczestniczyli w niej Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z Zastępcami, a także naczelnicy wydziałów KWP, których służbę nadzorował insp. Sowa, przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników Policji oraz przedstawiciele władz wojewódzkich – Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego. Komendanci miejscy i powiatowi oraz pozostali naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu za pośrednictwem systemu wideokonferencyjnego.

Insp. Zbigniew Sowa odszedł na emeryturę po ponad 30 latach służby w Policji. Rozpoczął ją w 1991 r. w byłym województwie krośnieńskim, w Komendzie Rejonowej Policji w Brzozowie. Po studiach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, został skierowany do Wydziału do Walki z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Tam przechodził kolejne etapy zawodowej ścieżki. Potem rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie, w Sekcji Policji Sądowej. Od 2000 roku, sprawował funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Rzeszowie, a potem Naczelnika tego wydziału. W lipcu 2006 roku insp. Sowa został Naczelnikiem Sztabu Policji komendy wojewódzkiej. Po blisko 10 latach kierowania tym wydziałem, w marcu 2016 r. został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, obejmując swoim nadzorem pion prewencji. Inspektor Sowa był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, między innymi: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”.

Wiele serdecznych słów, do odchodzącego na emeryturę insp. Sowy skierował komendant wojewódzki. Inspektor Dariusz Matusiak mówił: “Historia Komendanta Sowy, to wspaniała historia, pisana łącznie z historią policji na Podkarpaciu, która też ma ponad 30 lat. To wspaniała historia Jego osoby i Jego zawodowej kariery. (…)  Wszystko to działo się za sprawą ogromnej odpowiedzialności, profesjonalizmu i pełnego zaangażowania w to, do czego miał powołanie. Komendant Sowa wypełnił zadania, które ślubował wypełniać wstępując do służby i za to wszyscy jesteśmy wdzięczni.”  Komendant Matusiak powiedział: “Dziękuję za ponad 30-letnią służbę i kłaniam Ci się nisko. Dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla Policji, dla nas wszystkich, dla mieszkańców Podkarpacia.”

Szef podkarpackich policjantów wręczył, odchodzącemu na emeryturę I Zastępcy, pamiątkową szablę, będącą repliką szabli gen. W. Sikorskiego z wygrawerowanym wezwaniem “Bóg, Honor, Ojczyzna” i dedykacją.

Podziękowania za wieloletnią służbę i dobrą współpracę na rzecz mieszkańców województwa oraz życzenia dobrego zdrowia, poczucia satysfakcji z realizowanych zadań oraz spełniania nowych zamierzeń, przekazali Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Serdeczne słowa skierował do Komendanta również ks. Marek Buchman duszpasterz komendy wojewódzkiej.

***

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do tego, aby przedstawić zmiany na stanowiskach kierowniczych Podkarpackiej Policji. I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie został inspektor Stanisław Sekuła, który od października 2019 roku, jako zastępca komendanta wojewódzkiego, nadzoruje pion logistyczny.

Natomiast nadzór nad pionem prewencji objął podinsp. Jacek Juwa, któremu powierzono obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. Podinspektor Juwa do Policji wstąpił 20 lutego 1998 r. Od tamtej pory był związany z Komendą Powiatową Policji w Mielcu. Przechodząc przez kolejne szczeble policyjnej kariery, w czerwcu 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *