Biuro Kadr rozwiewa wątpliwości wokół kwalifikacji zawodowych

Nowe brzmienie ustawy o Policji w zakresie mianowania i powoływania policjantów na stanowiska służbowe również dla NSZZ Policjantów stało się kłopotliwe. Przywrócenie od dnia 1 stycznia 2023 r. dodatkowych kwalifikacji zawodowych na poziomie podoficerskim i aspiranckim wywołało sporo zamieszania. Problemem okazał się błąd w przepisach przejściowych i brak jasnych wytycznych, dopóki ten błąd nie zostanie usunięty w drodze legislacji.

NSZZ Policjantów interweniował w tej sprawie już 2 stycznia. Konsekwencją tych działań było uruchomienie ścieżki legislacyjnej oraz opracowanie wytycznych, które mają obowiązywać do momentu pojawienia się korekty w przepisach przejściowych. W dniu 25 stycznia, Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji rozesłało wytyczne (L.dz. Kpp-788 z dn. 24.01.2023 r.), które część wątpliwości rozwiało, ale w ich miejsce pojawiły się nowe. Po wideokonferencji kadrowcy doszli do wniosku, że sytuację należy wyjaśnić w sposób nieco prostszy.

W dniu 14 lutego 2023 r. Biuro Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP wydało kolejne wytyczne (L.dz. Kk-3118/23 z dnia 14.02.2023 r.), które zamieszczamy poniżej.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *