Batalia o waloryzację – ciąg dalszy

W ślad za wspólnym stanowiskiem z 13 maja 2022 r., trzy centrale związkowe, w tym Forum Związków Zawodowych, w skład którego wchodzi NSZZ Policjantów, po raz drugi wypowiedziały się nt. założeń do projektu Budżetu Państwa na rok 2023, w tym nt. przyszłorocznej waloryzacji w państwowej sferze budżetowej.

Powołując się na szacunki Komisji Europejskiej i Narodowego Banku Polskiego, związki zawodowe nie zgadzają się z rządową prognozą przyszłorocznego wskaźnika inflacji, przekładającą się na proponowaną wysokość waloryzacji wynagrodzeń i domagają się korekty w tym zakresie.

W kwestii, która policjantów absorbuje w tej chwili najbardziej i zapewne absorbować będzie do momentu osiągniecia konsensusu, czyli w sprawie waloryzacji wynagrodzeń (czytaj uposażeń), związki zawodowe powtórzyły swoje marcowe stanowisko, domagając się waloryzacji na poziomie 20%. Powołując się na stabilną kondycje Budżetu Państwa, opierającą się m.in. na zyskach NBP, zwiększonych dochodach z podatków VAT, PIT, CIT i akcyzy oraz wskaźnikach świadczących o dobrej kondycji firm, związki zawodowe wyraziły przekonanie, że wynagrodzenia w budżetówce mogą i powinny wzrosnąć również w tym roku.

W zamieszczonym poniżej stanowisku, centrale związkowe wypowiedziały się również w sprawie wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych. Tu także potrzymały swoje marcowe stanowisko, oczekując podwyżki odpowiadającej wysokości wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług w 2022 r., powiększonego o 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

Zalozenia-2023_opinia-3-central-zwiazkowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *