ASW I czytanie przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego.

ilustracja

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ przeprowadziła podczas posiedzenia w dniu 23 listopada 2018′ – pierwsze czytanie i rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Arkadiusz Czartoryski (PiS).

Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających pokrywanie przez Policję kosztów tymczasowego zakwaterowania policjanta przeniesionego do służby w innej miejscowości przez cały okres pełnienia tej służby.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Arkadiusz Czartoryski.

Komisja powołała także podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989). Przewodniczącym podkomisji został poseł Piotr Polak (PiS).
Projekt ma na celu określenie dopuszczalnych celów, zakresu przedmiotowego i podmiotowego oraz definicji przetwarzania danych osobowych, regulację w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw osób, których dane dotyczą, a także określenie zadań i wymogów stawianych przed administratorem, podmiotem przetwarzającym oraz inspektorem ochrony danych osobowych.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Dariusz Augustyniak oraz dyrektor Departamentu Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Cichomski.

Druk sejmowy nr 3032 w załączniku

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/prace_komisji_info.xsp?data=2018-11-23

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *