1% Podatku Brunon Weissmann

Szanowni Emeryci i Renciści, Koleżanki i Koledzy!!!!

Nazywam się Brunon Weissmann i chciałbym podziękować wszystkim, którzy w ub.r. przekazali 1% podatku na stowarzyszenie, którego jestem podopiecznym. Od wielu lat borykam się z problemami zdrowotnymi. Ubiegły rok z powodu pandemii nie przyniósł poprawy a wręcz przeciwnie, szczególnie brak fachowej rehabilitacji spowodował, iż moje mięśnie są coraz słabsze, a wykonywanie podstawowych czynności ruchowych coraz trud-niejsze. Niestety jest to ściśle powiązane z moim podstawowym schorze-niem  genetyczna polineuropatia ruchowa, postępujący niedowład cztero-kończynowy z zanikiem mięśni)
i spowodowało to, że jestem już całkowicie skazany na wózek inwalidzki. To wymaga usuwania kolejnych barier architektonicznych, a także zakup spe-cjalistycznego sprzętu do rehabilitacji, nie mówiąc już o lekarstwach, co wią-że się ze znacznymi wydatkami.
W związku z tym proszę o przekazanie 1 % podatku na nasze stowarzysze-nie,
a otrzymane środki pomogą by jak najdłużej w minimalnym przynajmniej zakresie samodzielnie egzystować.
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję.
Brunon Weissmann

Poniżej podajemy numer konta:

1_%_NSZZ_PP (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *