Po interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje rekompensatę braku podwyżki dla osób przeniesionych na niższe stanowiska

Po interwencji NSZZ Policjantów Komendant Główny Policji rekomenduje przełożonym rekompensatę braku podwyżki w wysokości zapisanej w porozumieniu pomiędzy NSZZ Policjantów a MSWiA dla osób przeniesionych na niższe stanowiska z zachowaniem grupy uposażenia Podwyżka wprowadzona od dnia 1 stycznia 2019 r., objęła w równej wysokości wszystkie stanowiska służbowe w Policji poprzez wzrost tzw. mnożnika, przypisanego do indywidualnej grupy zaszeregowania. Jedyna różnica wynika ze stażu służby.

Jednak nie wszystkim naliczono podwyżki zgodnie z tą zasadą. Wyjątek stanowią ci, których przeniesiono do niższej grupy zaszeregowania z zachowaniem uposażenia z poprzedniego stanowiska.

Dlaczego?
W niektórych jednostkach przeprowadzono zmiany struktury organizacyjnej i „spłaszczono” etaty (etaty wyżej zaszeregowanie zastępowane niższymi), bądź policjanta przeniesiono do innej jednostki, w której nie ma stanowiska z grupą, którą wcześniej zajmował lub grupy z tym samym mnożnikiem. Takich policjantów zwykle przekonuje się – zgódź się na niższą grupę a my zachowamy twoje uposażenie z grupy poprzedniej, i nic nie stracisz. Nie do końca jest to prawda.

Przepis, który to umożliwia, czyli art. 103 ust. 1 ustawy o Policji mówi, że policjant przeniesiony na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższej grupy uposażenia zasadniczego, co prawda, zachowuje prawo do stawki uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku, ale tylko do czasu uzyskania wyższej stawki uposażenia według stanowiska służbowego. A to oznacza, że przy każdej podwyżce pod uwagę nie jest brany mnożnik z poprzedniej, wyższej grupy zaszeregowania, tylko nominalny mnożnik z tej niższej obecnie zajmowanej grupy, więc podwyżka dla
policjanta z „zachowaniem” będzie niższa albo nie będzie jej w ogóle.

I co z tym zrobić?
Zarząd Główny NSZZ Policjantów najpierw zwrócił się o oszacowanie skali tego problemu i podjął z Komendantem Głównym Policji rozmowy, w jaki sposób rozwiązać tę kwestię. Kilkuset policjantów w kraju objął art. 103 ust. 1, więc rekompensata może się odbyć relatywnie niewielkim kosztem, możliwym do udźwignięcia w ramach środków posiadanych przez poszczególne garnizony. W jaki sposób ma się to odbyć, określa pismo Dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, będące efektem starań Związku. Nad właściwym przebiegiem realizacji
zawartych w piśmie wytycznych czuwać będą w imieniu NSZZ Policjantów właściwi przewodniczący Zarządów Wojewódzkich, Szkolnych i Terenowych.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów

W załączeniu pismo ZG NSZZ Policjantów z 11 lutego 2019′ oraz pismo KGP z 8 lutego 2019′

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *