Zniesienie karencji dla osób nowo przystępujących do grupowego ubezpieczenia na życie w PZU

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej analizy programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, PZU Życie SA podjęło decyzję o całkowitym zniesieniu karencji dla osób przystępujących do funkcjonujących w ramach programu polis ubezpieczenia na życie z datą początku odpowiedzialności przypadającą na 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2021 roku.

Decyzja o możliwości przystępowania do istniejących polis na warunkach programu branżowego bez zastosowania okresów karencji dotyczy funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz ich współmałżonków / partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci.

Przypominam, że osoba przystępująca do ubezpieczenia składa oświadczenie: W dniu podpisania deklaracji przystąpienia nie przebywam na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych, na świadczeniu rehabilitacyjnym oraz nie uznano w stosunku do mnie niezdolności do pracy lub niezdolności do służby orzeczeniem właściwego organu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *