POROZUMIENIE

W dniu 2 stycznia 2023 r. w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów w Rzeszowie a Lwowską Organizacją Obwodową PAP OWS Ukraina. Porozumienie pomiędzy organizacjami podpisali: podkom. Krzysztof Filip – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie oraz płk. Jarosłav Junak – Przewodniczący Lwowskiej Organizacji Obwodowej PAP OWS Ukrainy.
Strony porozumienia zgodnie wyraziły chęć wzajemnej współpracy, przynoszącej obopólne korzyści w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, współpracy naukowej, socjalnej i kulturowej. W zależności od pojawiających się potrzeb strony porozumienia gotowe są również na podejmowanie innych działań i projektów mających na celu zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami. Spotkanie również było okazją do złożenia podziękowań, które złożył Jarosłav Junak na ręce Krzysztofa Filipa – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego za dotychczasową pomoc w relokacji rodzin policyjnych z Ukrainy oraz wsparcie materialne, które NSZZ Policjantów udzielił i w dalszym ciągu kontynuuje.

W trakcie spotkania Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie podkom. Krzysztof Filip został odznaczony przez płk. Jarosłava Junak medalem “Za pomoc”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *