Wybory NSZZ Policjantów województwa podkarpackiego

W dniach 24 i 25 maja w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Leszczawie Dolnej odbyła się Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza NSZZ Policjantów województwa podkarpackiego w której uczestniczył Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Realizując postanowienia statutu, Delegaci Związku dokonali w dniu 24 maja br. w części sprawozdawczej oceny działalności Zarząd Związku za VII kadencji. Sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej złożył p.o. przewodniczący związku kol. Krzysztof Filip. Podsumował w nim m.in. wszystkie ważniejsze działania jakie związek podejmował w interesie swoich członków w trakcie VII kadencji. Następnie Delegaci wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy i po dyskusji nad sprawozdaniami Delegacji uchwałą udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Związku.

W drugiej części obrad Konferencji przystąpiono do wyborów nowych władz związku. Całość obrad przebiegała bardzo sprawnie dzięki Przewodniczącemu Obrad kol. Danielowi Lendzio.
Po zamknięciu list kandydatów przystąpiono do tajnych głosowań. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie na VIII kadencję został wybrany kol. Krzysztof Filip. Dodać należy, że wybór kol. Krzysztofa Filipa na stanowisko przewodniczącego dokonany został ze 100% poparciem Delegatów. Wystawia mu to dowód uznania i szacunku Delegatów, ale również aprobatę dla jego dotychczasowych dokonań.

W dalszej części obrad dokonano wyborów Wiceprzewodniczących Zarządu Wojewódzkiego, którymi zostali:
kol. Mieczysław Klimek,
kol. Tomasz Woś,
kol. Zdzisław Toczek,
kol. Mariusz Padiasek,
kol.  Tadeusz Kluszczyński,
kol. Norbert Tylutki,
kol. Damian Korbecki,
kol. Marzena Sajbot,
kol. Dariusz Mielczarek.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany :

kol. Paweł Stopyra,

zastępcą kol. Wojciech Pelc,
członkami zostali koledzy:
kol. Jan Kot,
kol. Waldemar Miazga,
kol. Witold Staroń

Dokonano również wyboru delegatów na Zjazd Krajowy, a zostali nimi:
1. Krzysztof Filip
2. Tomasz Woś
3. Mariusz Padiasek
4. Norbert Tylutki
5. Mieczysław Klimek
7. Jan Kot

Należy dodać, że wszystkie osoby na funkcje związkowe zostały wybrane w pierwszych turach głosowań i z bardzo dużym poparciem delegatów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *