Projekt rozp. Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów

Navigation Menu

Metrics

Informacje o publikacji dokumentu
Opublikowano: 19.12.2018 15:15
Osoba publikująca: Karolina Ołtarzewska
Zmodyfikowano: 19.12.2018 15:15
Osoba modyfikująca: Karolina Ołtarzewska