Wojewódzkie Obchody Święta Policji – KWP w Rzeszowie otrzymała nowy sztandar

Tegoroczne Wojewódzkie Obchody Święta Policji miały wyjątkowy charakter, bowiem odbywają się w 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Najważniejszym punktem dzisiejszych uroczystości było nadanie nowego sztandaru Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który w imieniu Ministra SWiA przekazał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Wręczono odznaczenia państwowe i resortowe oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Dzisiejsze uroczystości poprzedziła Msza św., którą w intencji podkarpackich policjantów i pracowników Policji odprawił Biskup Rzeszowski ks. Jan Wątroba. Podczas nabożeństwa 5 osobom wręczono medale „Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki” oraz “Gloria Intrepidis et Animi Promptis” (“Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym”), przyznane przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. Józefa Guzdka.

Główna ceremonia odbyła się na Placu Farnym w Rzeszowie. Patronat nad tym wydarzeniem objęła Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gospodarz uroczystości, nadinsp. Henryk Moskwa Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie powitał zgromadzonych, wśród nich Annę Szmidt- Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka, parlamentarzystów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, wśród nich Ewę Leniart Wojewodę Podkarpackiego i Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego.

W obchodach Święta Policji, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników Policji garnizonu podkarpackiego, udział wzięli byli komendanci wojewódzcy, także funkcjonariusze innych służb mundurowych, w tym delegacje Policji z Węgier, Słowacji i Ukrainy. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele instytucji, inspekcji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, reprezentanci wyższych uczelni oraz duchowieństwa, także sami mieszkańcy.

Komendant Moskwa rozpoczął: „Obchodzimy wyjątkowy Jubileusz. 24 lipca, minęło sto lat od chwili, kiedy Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej powołał do życia Policję Państwową. Decyzja ta była konsekwencją odzyskania Niepodległości. Odradzające się Państwo, w czasie, kiedy kwestia jego suwerenności nie była jeszcze przesądzona, potrzebowało instytucji zapewniającej stabilizację. Policja Państwowa stanowiła oparcie dla budowanej administracji i dla armii. Ludziom zmęczonym wojną dawała spokój i bezpieczeństwo”. Komendant w swym wystąpieniu odniósł się do historii Policji, a przybliżając okoliczności nadania sztandaru, mówił: „Sztandar jest symbolem oddania, wierności, trwania i służby. Jest też symbolem najwyższych celów, a zarazem zobowiązaniem. Widnieje na nim dewiza „Bóg – Honor – Ojczyzna”. To nawiązanie do naszych tradycji patriotycznych”.

Komenda Wojewódzka Policji otrzymała nowy sztandar

Z inicjatywą ufundowania sztandaru wystąpili przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i gminnych w dowód uznania rzetelnej, odpowiedzialnej i ofiarnej służby na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców województwa podkarpackiego. Specjalnie na tę okoliczność został zawiązany Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, na którego czele stanął Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru, który podpisała Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbieta Witek, w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe. W dowód zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, 15 osób zostało zaproszonych do wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Następnie ks. Jan Szczupak proboszcz rzeszowskiej Fary poświęcił sztandar.

Gen. insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji w imieniu MSWiA przekazał sztandar nadinsp. Henrykowi Moskwie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie, po czym poczet zaprezentował sztandar zgromadzonym.

Po tym wydarzeniu, nastąpiło pożegnanie ze sztandarem, który do tej pory reprezentował Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie na niezliczonej ilości uroczystości resortowych i patriotycznych. Ten sztandar komenda otrzymała w 1995 roku.

Święto Policji to okazja do wręczenia odznaczeń i awansów

Postanowieniem Prezydenta RP Krzyżami Zasługi za działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego uhonorowano: złotym Krzyżem Zasługi nadinsp. Krzysztofa Pobutę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz srebrnym insp. Zbigniewa Sowę – I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Medalami Za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało przez Prezydenta RP 25 policjantów i pracowników Policji (3 – złotym, 17 – srebrnym i 5 – brązowym). To odznaczenie jest nagrodą za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 58 odznak Zasłużony Policjant (5 złotych, 19 srebrnych, 34 brązowe)

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji MSWiA nadał 31 medali Za Zasługi dla Policji – 2 złote, 6 srebrnych i 23 brązowe.

Wręczono również Medale Stulecia Utworzenia Policji Państwowej nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, medale „Krzyż Niepodległości” i „W 100. Rocznicę Powołania Policji Państwowej” ustanowione przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów oraz medale 100-lecia powstania Policji Państwowej za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie reprezentowali Wiceprzewodniczący st. asp. Krzysztof Filip, Wiceprzewodniczący asp. sztab. Mieczysław Klimek.

Z okazji Święta Policji, awanse na wyższe stopnie służbowe odebrało 1383 podkarpackich policjantów – 15 w korpusie oficerów starszych, 73 w korpusie oficerów młodszych, 592 w korpusie aspirantów, 502 w korpusie podoficerów i 201 w korpusie szeregowych.

Po tej części uroczystości przyszedł czas na wystapienia

W imieniu parlamentarzystów głos zabrał poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, który odczytał list skierowany z tej okazji przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk odczytał list Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbiety Witek, która odniosła się do trudu policyjnej służby, niosącej ze sobą wiele wyrzeczeń. Podkreśliła, że “Być policjantem, to znaczy służyć ludziom i czuwać nad ich bezpieczeństwem. O tym szczególnym powołaniu i misji, funkcjonariuszom służącym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, od dziś przypomni sztandar. Będzie on Wam towarzyszył w codziennym życiu Komendy, reprezentował Was na apelach i uroczystościach państwowych, stanie się symbolem Waszej jednostki”.

Komendant Szymczyk zwracając się do policjantów wspomniał czasy, gdy powierzono mu kierowanie garnizonem podkarpackim. Zaznaczył, że był to ważny moment w jego służbie. Skierował też do funkcjonariuszy życzenia, które – jak sam mówił – usłyszał właśnie na Podkarpaciu: “Życzę Wam, abyście zawsze po służbie wracali bezpiecznie do domu i aby zawsze w tym domu czekał ktoś, kto będzie cieszył się z Waszego powrotu.”

Słowa uznania dla policyjnej służby, życzenia i gratulacje, w swoich wystąpieniach skierowali Anna Szmidt-Rodziewicz Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Państwowej Straży Pożarnej, przy akompaniamencie Orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Jedną z atrakcji przygotowaną z okazji Święta Policji był piknik policyjny zorganizowany w Białym Ogrodzie przy Placu Farnym. Każdy miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie i sprzęt policyjny wykorzystywany w codziennej służbie, przyjrzeć się pracy technika kryminalistyki, zdobyć wiedzę z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej oraz porozmawiać z funkcjonariuszami na tematy związane ze służbą i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Sporą atrakcją byli policjanci pełniący służbę na koniach oraz przewodnik psa służbowego. Pojawili się też funkcjonariusze w historycznym umundurowaniu, grupy rekonstrukcyjne. Wiele osób skorzystało z możliwości wybicia pamiątkowego żetonu.

« z 3 »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *