Wniosek Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek Prezydium Federacji ZZ SM do Pana Mariusza Błaszczaka – Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podjęcia skutecznych działań, które mają na celu niezwłoczne dokonanie nowelizacji art. 15a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno – Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin – dalej Ustawa o zaopatrzeniu ( Dz.U. z 2016 r. poz. 708 ze zm.).

 

wniosek_Błaszczak_ar. 15a

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.