Ważna informacja dotycząca turnusów o profilu rehabilitacyjnym oraz antystresowym

Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie informuje, iż w roku 2019 r będą organizowane dla funkcjonariuszy policji oraz pracowników policji garnizonu podkarpackiego turnusy o profilu rehabilitacyjnym oraz antystresowym z Funduszu Prewencyjnego.

Osoby wykazujące chęć skorzystać z wymienionych turnusów winne uzyskać zaświadczenie od lekarz rodzinnego lub specjalisty o potrzebie pobytu na takich turnusach. Uzyskane zaświadczenie wraz z dokumentacją medyczną oraz wnioskiem należy złożyć w zaklejonej kopercie w Wydziale Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z dopiskiem Fundusz Prewencyjny Turnus”.

W razie wątpliwości oraz chęci uzyskania dokładniejszych informacji proszę o kontakt telefoniczny z Wiceprzewodniczącym ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie Mieczysławem Klimek na numer 821 2495.
W załączeniu Decyzja nr.151 /2018 r z dnia 02.05.2018 r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Decyzja+nr+151 Fundusz Prewencyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *