W Rzeszowie wydano dwie książki naukowe o Policji

Dwie książki naukowe o Policji

W ostatnich dniach ukazały się dwie książki naukowe o Policji. Stanowią one efekt pracy uczestników konferencji poświęconej jubileuszowi 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, która odbyła się latem minionego roku w Iwoniczu. Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem środowiska naukowego rzeszowskich uczelni wyższych oraz Policji woj. podkarpackiego.

Dwie książki naukowe o Policji

Wśród autorów artykułów są naukowcy z kilku ośrodków z kraju, reprezentujący: Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Politechnikę Rzeszowską, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Wrocławski, WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą, Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie oraz Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu.

Redakcją naukową obu wydawnictw zajęli się pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. Elżbieta Ura, prof. Stanisław Pieprzny oraz dr hab. Marta Pomykała z Politechniki Rzeszowskiej. Obie książki wydano w Oficynie Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej.

Problematyka książki pt. „100-lecie policji. Organizowanie i funkcjonowanie” zawiera 16 artykułów. Jak wynika z recenzji prof. Grzegorza Ostasza (Politechnika Rzeszowska) – koncentruje się ona na podstawach ustrojowych, organizacji i funkcjonowaniu administracji policyjnej, z perspektywy nauki prawa administracyjnego, nauki administracji, jak i historii administracji.

Druga książka została zatytułowana „Policja. Prawne formy działania” – stanowi zbiór 17 artykułów. Recenzent – prof. Jan Szreniawski (UMCS w Lublinie) odnosząc się do przedmiotu pracy zauważył, że (…) Autorzy zwracają uwagę na działania realizowane przez Policję przy zastosowaniu władczych form działania, akcentują władztwo organów Policji. Jednocześnie istotne są wywody, w których podkreślają, że działania Policji opierają się też na formach niewładczych, poprzez współdziałanie z innymi formacjami, zawieranie porozumień administracyjnych, a także stosowanie szeroko rozumianej działalności organizatorskiej.

Wśród autorów artykułów zamieszczonych w obu wydawnictwach znaleźli się funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W pierwszym z wyżej wspomnianych swój udział ma trzech policjantów. “Powstanie Policji Państwowej w powiecie rzeszowskim (1919-1920)” to tytuł pracy naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej KWP mł. insp. dr. Mariusza Skiby. Drugi artykuł, specjalisty Wydziału Komunikacji Społecznej podkom. dr. Marcina Dziubaka – dotyczy również historii okresu międzywojennego. Praca została zatytułowana: „10. Kompania (J) Rezerwy Policyjnej w Jarosławiu w latach 1938-1939”. Artykuł trzeci, autorstwa asp. szt. Józefa Bąka – przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Rzeszowie, opisuje “Miejsce NSZZ Policjantów w strukturach podkarpackiej Policji”.

W drugiej książce znalazły się dwa artykuły autorstwa oficerów Policji KWP w Rzeszowie. Tytuł opracowania naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą mł. insp. dr. Bartłomieja Kowalskiego brzmi: “Zwalczanie przestępczości gospodarczej przez Policję”. Natomiast Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli KWP kom. dr Bogusława Sebastianka przedstawiła problematykę “Funkcjonowania Funduszu Wsparcia Policji jako formy współuczestnictwa w finansowaniu zadań Policji na przykładzie województwa podkarpackiego”.

Warto wspomnieć, że udział w powstaniu wydawnictwa mieli też oficerowie pozostający w stanie spoczynku, obecnie zaangażowani w działalność naukową. Prof. Stanisław Pieprzny, redaktor obu książek, zanim poświęcił się nauce, pełnił funkcję komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, w randze inspektora Policji (tytuł artykułu: „Relatywizm wartości etyczno-moralnych funkcjonariuszy służb policyjnych w Polsce w latach 1919-2019”). Mł. insp. w st. spocz. dr Bogdan Jaworski, był naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP – „Kształtowanie stosunków w Policji przez akty prawa wewnętrznego”. Insp. w st. spocz. dr Adam Pietrzkiewicz pełnił funkcję komendanta miejskiego Policji w Krośnie – „Rola i miejsce Policji Państwowej w zapobieganiu i ściganiu przestępstw w II RP”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *