W 99. rocznicę powstania Polskiej Policji uczczono pamięć policjantów

Dzisiaj, w 99. rocznicę powstania Policji, przed tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych w obozach jenieckich na Wschodzie oraz wszystkich, którzy oddali życie podczas pełnienia policyjnej służby, odbył się uroczysty apel. Wieńce złożyli policjanci, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych.

Dzisiaj, mija 99. rocznica powołania Policji Państwowej. To właśnie 24 lipca 1919 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Policji Państwowej, na mocy której, w odrodzonym państwie polskim powołana została formacja będąca organem odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego. To formacja, do etosu której odwołuje się Policja obecnie.

Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przed tablicami upamiętniającymi policjantów pomordowanych w obozach jenieckich na Wschodzie w 1940 roku oraz wszystkich, którzy oddali życie podczas pełnienia policyjnej służby w latach 1919 – 2009, odbył się dziś uroczysty apel.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie insp. Henrykowi Moskwie. Na maszt, przy dźwiękach hymnu państwowego, podniesiona została biało-czerwona flaga.

Inspektor Henryk Moskwa przypomniał, komu poświęcono tablice memorialne umieszczone na froncie budynku. “Pierwsza z nich jest poświęcona pamięci funkcjonariuszy służb policyjnych, którzy zginęli stojąc na straży bezpieczeństwa i porządku od powstania Policji przed blisko stu laty, aż po czasy współczesne. Dziś trudno powiedzieć ilu ich było. To w dużej części bezimienni bohaterowie. Tylko w okresie II Rzeczypospolitej badania naukowe wskazują na co najmniej 30 funkcjonariuszy, którzy – jak wówczas to określano – „polegli śmiercią chwalebną” w walce z przestępcami.”

Również od powstania współczesnej Policji w 1990 r., zdarzyło się, że funkcjonariusze jednostek Policji z Podkarpacia ginęli podczas, i w związku z realizacją zadań służbowych. Ich tabliczki imienne widnieją na ścianie pamiątkowe w gmachu komendy głównej w Warszawie. Wśród stukilkudziesięciu tablic znajduje się dziesięć dotyczących funkcjonariuszy z naszego województwa.

“Druga z tablic wspomina o wydarzeniach, które miały nigdy nie ujrzeć światła dziennego.” – powiedział szef podkarpackich policjantów. “Upamiętnia ona los policjantów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Większość z nich, to funkcjonariusze zamordowani przez sowieckich oprawców. Rozstrzelano ich bez sądu, skrycie, ciała wrzucono bez pochówku, do zbiorowych dołów. Tylko w Miednoje – odnaleziono zwłoki blisko sześć tysięcy policjantów. Miejsca pochówku tysięcy funkcjonariuszy do dziś nie są znane.”

Wśród osób, które uczciły dziś pamięć o zmarłych i pomordowanych policjantach było kierownictwo Podkarpackiej Policji, przedstwiciele administracji rządowej i samorządowej województwa, delegacje stowarzyszeń i związków zawodowych.

Wieńce pod tablicami złożyli: Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa wraz z Zastępcą – insp. Tadeuszem Szymankiem oraz Komendantem Miejskim Policji w Rzeszowie – insp. Bogusławem Kanią, Wicewojewoda Podkarpacki – Lucyna Podhalicz. Władze samorządowe reprezentowali – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś.

Kwiaty pod tablicami złożył także przewodniczący rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia “Rodzina Policyjna 1939” Adam Matuszek, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Przewodniczący Józef Bąk, V-ce Przewodniczący Mieczysław Klimek , Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa podkarpackiego.

Modlitwę w intencji policjantów poległych w służbie oraz pomordowanych w sowieckich obozach odmówił Duszpasterz Podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman.

Na zakończenie uroczystego apelu odegrany został sygnał “Śpij kolego”, a pod tablicami zapłonęły znicze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *