Uroczystości 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 27.01.2018 r

ZWIĄZKOWCY ŚWIĘTOWALI

W niecodziennej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych i żołnierzy garnizonu rzeszowskiego 27 stycznia br. Na zaproszenie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego do Rzeszowa przyjechał ks. dr Józef Guzdek, generał dyw.biskup polowy wojska polskiego, delegat konferencji episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa policji. Przewodniczył on eucharystii w kościele Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, powszechnie w mieście zwanym kościołem garnizonowym. Celebra odbyła się w intencji służb mundurowych oraz funkcjonariuszy i żołnierzy poległych na służbie i pomordowanych na wschodzie. Ta intencjonalna msza swięta stanowi inaugurację obchodów przez te służby 100. roznicy odzyskania niepodległości.

Uroczystość otworzył i gości powitał asp. szt. Józef Bąk, członek zarządu owego porozumienia związkowego. Stwierdził on, iż organizatorzy są pod wielkim wrażeniem wsparcia przedsięwzięcia przez komendy wojewódzkie służb mundurowych oraz brygad wojskowych i organizacji paramilitarnych. Śwadczyły o tym chociażby stojące w świątyni poczty sztandarowe: komend wojewódzkich i miejskich: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Ligi Obrony Kraju, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Ochotniczej Straży Pożarnej z Harty.  Nie zabrakło sztandaru podkarpackiego NSZZ „Solidarność”.

Ze szczególną atencją i wdzięcznością powitał asp. szt. Józef Bąk  biskupa Józefa Guzdka, a także kapelanów służb mundurowych. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych: Jerzy Cypryś – przewodniczący podkarpackiego sejmiku wojewódzkiego, Stanisław Kruczek – wicemarszałek podkarpacki i Marek Sitarz – wicestarosta rzeszowski.

Mundurowe jednostki naszego województwa reprezentowali: ppłk Rafał Kowalik– szef sztabu 21. brygady strzelców podhalańskich, płk Arkadiusz Mikołajczyk – dowódca 3. brygady obrony terytorialnej, inspektor Tadeusz Szymanek – zastępca komendanta wojewódzkiego policji, starszy brygadier Andrzej Babiec – podkarpacki komendant PSP, płk Robert Kogut – dyrektor zakładu karnego w Rzeszowie, mjr SG Jacek Rzepa , płk dyplomowany Bolesław Martowicz – prezes honorowy rzeszowskiej organizacji wojewódzkiej związku żołnierzy wojska polskiego, Wiktor Kowal – prezes zarządu wojewódzkiego stowarzyszenia emerytów i rencistów policyjnych, Artur Szczutek – prezes historycznego związku piłsudczyków a także Roman Jakim – przewodniczący rzeszowskiego regionu „Solidarności”.

Bp Józef Guzdek udekorował 14 funkcjonariuszy medalem Gloria Intrepidis et Animi Promptis (Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym), sześciu medalem Błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Po czterch uczestników, w tym bpa Józefa Guzdka, uhonorowano medalem Za Zasługi dla Podkarpackiej Organizacji LOK oraz medalem okolicznościowym BiOSG. Całość zakończyło skladanie wieńców pod tablicami pamiątkowymi.

« z 6 »

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *