Uroczyste złożenie kapsuły czasu w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu

Kapsuła czasu została złożona w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu. Ideą przygotowania pamiątkowej tablicy i kapsuły czasu jest przekazanie przyszłym pokoleniom, policjantom i pracownikom jednostki, a także społeczności lokalnej, ważnych informacji co do struktury organizacyjnej, ceremoniału policyjnego i wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia powstania Policji Państwowej. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i służb mundurowych.

W piątek, podczas uroczystego spotkania w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu, została złożona kapsuła czasu. Uroczystość była kontynuacją obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej, a zarazem ostatnim akcentem zamykającym ten jubileuszowy rok, w jarosławskiej jednostce.

Pomysł stworzenia Kapsuły czasu zainicjował Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka, którego ramy i wdrożenie zrealizował zespół policjantów zaangażowanych w planowanie uroczystości obchodów 100-lecia powstania Policji Państwowej. Dla przyszłych pokoleń policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, a także dla społeczności lokalnej, do metalowej tuby włożono ważne informacje co do struktury organizacyjnej jednostki, ceremoniału policyjnego i wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu Policji.

W uroczystości wzięli udział: Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia dr Dariusz Tracz, Burmistrz Miasta i Gminy Pruchnik Wacław Szkoła, Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz, Wójt Gminy Rokietnica Witold Szajny, Wójt Gminy Chłopice Andrzej Choma, Wójt Gminy Roźwienica Tomasz Kotliński, jak też Archiprezbiter Jarosławski ksiądz prałat ppłk Andrzej Surowiec.

Wymiar sprawiedliwości reprezentowała Lucyna Zygmunt – Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu i Bożena Harasz-Wołoszyn – Zastępca Prokuratora Rejonowego w Jarosławiu. W uroczystości brali udział przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Korczowej kpt. SG Zbigniew Mikus,  Zastępca Dowódcy 14-tego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu mjr Wojciech Drapała, reprezentujący Dowódcę 34-tego Batalionu Lekkiej Piechoty mjr Marcin Piętnik, reprezentujący Dowódcę 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu ppor. Rafał Sęk, a także pełniący obowiązki Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu mjr Krzysztof Depa.

W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anny Schmidt-Rodziewicz – Mirosław Hajnosz oraz Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby – Marcin Malinowski jak też Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie st. asp. Krzysztof Filip, Prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu dr inż. Ryszard Pukała, Naczelnik Wydziały Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu Marta Kurpiel, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu Justyna Nalepa-Harpula, mł. insp. w stanie spoczynku Bogdan Folwarczny, a także kierownictwo jarosławskiej komendy, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

W trakcie spotkania odznaczeni zostali Krzyżami Niepodległości wydanymi z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Wójt Gminy Jarosław Roman Kałamarz oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu bryg. Krzysztof Kowal. Z tej okazji, medalami odznaczono policjantów Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu oraz pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Kapsuła czasu została złożona przez Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusza Rabkę, w specjalnym miejscu na terenie komendy. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan.

Uroczystość uświetnił program artystyczny w wykonaniu uczniów klas o profilu policyjnym Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *