Ulga dla klasy średniej nie dla wszystkich mundurowych. Woś: nie spełnia swojego zasadniczego celu

Z informacji jakie przekazało niedawno MSWiA wynika, że w resorcie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań dzięki którym mundurowe uposażenia – przynajmniej te do 12 800 złotych brutto miesięcznie – nie padną “ofiarą” rozwiązań podatkowych wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Niewiele wiadomo jakie trwałe korekty resort spraw wewnętrznych i administracji ma zamiar zaproponować, ale dość konkretny pomysł jak sprawę rozwiązać ma wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś. Wyjaśnia to w piśmie do ministra finansów, które otrzymali też m.in. szef i wiceszef MSWiA. Czy jego pomysły zostaną wcielone w życie?

Jak Polski Ład wpłynie na mundurowe uposażenia? – to dziś jedno z częściej zadawanych pytań w szeregach funkcjonariuszy. Zapewnienia, jakie płyną ze strony rządu, uspokajają nieco nastroje, jednak środowisko oczekuje konkretnych rozwiązań, bo jak wskazują opinie ekspertów, te zaproponowane “na gorąco” odsuwają jedynie problem w czasie. Resort spraw wewnętrznych nie zaprezentował, póki co, swojego pomysłu na to, jak kwestię niższych uposażeń – dla tych mundurowych, których comiesięczne pobory nie przekraczają kwoty 12 800 złotych – miałby wyglądać, ale propozycje rozwiązania zaprezentowało Ministerstwo Sprawiedliwości, a dokładniej rzecz biorąc jego wiceszef, na co dzień nadzorujący Służbę Więzienną, Michał Woś.

Jak czytamy w piśmie skierowanym do ministra finansów, które do wiadomości otrzymali wicepremier Jarosław Kaczyński, ministrowie obrony narodowej i spraw wewnętrznych i administracji oraz wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, “w związku z wejściem w życie reform podatkowych określanych mianem »Polskiego Ładu« (…) ponad 2/3 funkcjonariuszy Służby Więziennej, podobnie jak duża część funkcjonariuszy innych służb mundurowych, odnotowała realne zmniejszenie otrzymywanych z tytułu pełnionej służby uposażeń”. Sąd też, jak pisze Woś, propozycja zmian legislacyjnych “poprawiających algorytm tzw. ulgi dla klasy średniej”, tak by objęła ona funkcjonariuszy otrzymujących uposażenie do wysokości 12 800 zł brutto.

Będąc odpowiedzialnym za funkcjonowanie Służby Więziennej Minister Sprawiedliwości dostrzega potrzebę wprowadzenia odpowiednich mechanizmów korekcyjnych, rekompensujących funkcjonariuszom tej formacji zmniejszone dochody oraz gwarantujących równe traktowanie w odniesieniu do ogółu pracowników.
fragment pisma wiceszefa resortu sprawiedliwości do ministra finansów

Woś zauważa, że ulga dla klasy średniej, w przypadku funkcjonariuszy służb mundurowych wprawdzie obowiązuje, jednak “nie spełnia swojego zasadniczego celu, jakim jest niwelowanie negatywnych skutków »Polskiego Ładu« dla osób o uposażeniach nieprzewyższających kwoty 12 800 zł brutto”. Okazuje się bowiem, że po uwzględnieniu ulgi dla klasy średniej przez mundurowych, których przychody przekraczają 4 920 zł, ich sytuacja finansowa w rzeczywistości ulega pogorszeniu. W SW, jak podaje wiceszef resortu sprawiedliwości, “niekorzystny wpływ reformy podatkowej dotyczy 19 559 osób (według danych aktualnych na dzień 1 stycznia 2022 r.), co stanowi ponad 2/3 stanu kadry mundurowej w formacji”. W piśmie zastrzeżono jednak, że liczba została oszacowana jedynie na podstawie uposażeń w przedziale od 4 920 zł do 12 800 zł, “bez uwzględnienia innych przysługujących funkcjonariuszom i podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym świadczeń pieniężnych”.

W przypadku funkcjonariuszy wyższa jest zarówno podstawa opodatkowania (z uwagi na niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym), jak i zaliczka na podatek dochodowy, w rezultacie czego naliczona ulga nie rekompensuje skutków reformy podatkowej.
fragment pisma wiceszefa resortu sprawiedliwości do ministra finansów

Problem, o którym już od jakiegoś czasu mówią eksperci polega na tym, że mundurowi nie odprowadzają składek społecznych a jedynie te zdrowotne. Resort sprawiedliwości proponuje zatem, wprowadzenie innego schematu naliczania ulgi dla klasy średniej dla służb mundurowych, w którym fakt niepodlegania funkcjonariuszy ubezpieczeniom społecznym zostałby uwzględniony. By było to możliwe, ministerstwo proponuje zmianę brzmienia przepisów, a dokładniej art. 26 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Woś zastrzega jednak, że sposób naliczania ulgi dla klasy średniej dla mundurowych został sprawdzony na niewielkiej próbie funkcjonariuszy. Dodaje też, że analogiczna sytuacja dotyczy takżę wszystkich emerytów i rencistów mundurowych. “Zwracam się z prośbą o pilną analizę przedstawionego mechanizmu korygującego niekorzystny wpływ reformy podatkowej dla części funkcjonariuszy służb mundurowych oraz jego uwzględnienia przy nowelizacji ustaw związanych z »Polskim Ładem«” – pisze wiceszef MS.

Polski Ład nadal uderza w mundurowe kieszenie?

Czy resort finansów skorzysta z “gotowca”, jaki przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości? Tego jak na razie nie wiadomo, jednak pewne jest, że działania podjęte muszą zostać dość szybko. Wprawdzie mundurowe uposażenia – za sprawą zmiany sposobu pobierania zaliczki na podatek dochodowy – w kolejnych miesiącach nie powinny być niższe, to jednak jedynie rozwiązanie chwilowe. Jak twierdzą bowiem specjaliści, przy rozliczeniu rocznym mundurowi – zgodnie z obecnym kształtem przepisów – i tak mogą odczuć negatywnie skutki wprowadzonej od stycznia reformy podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *