To nie jest remedium na braki kadrowe w Policji

Od kilku miesięcy słyszymy z ust prominentnych polityków obecnej koalicji rządzącej, że największym problemem Policji było jej upolitycznienie. Ta praprzyczyna jest odmieniana na wszystkie możliwe przypadki i stała się kołem zamachowym podejmowanych prób ratowania sytuacji kadrowej w naszej instytucji. Jednak statystyka, królowa naszej formacji, przeczy takiej argumentacji i wyraźnie wskazuje, że przyczyn należy szukać w zupełnie innych miejscach.

Na przestrzeni ostatnich 8 lat z Policji odeszło kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy z różnym bagażem doświadczeń. Nikt w Policji nie realizuje szerokiego programu ewaluacyjnego pytając odchodzących o przyczynę rezygnacji z dalszej służby. Dlaczego tak jest? Odpowiedzi zapewne źle wyglądałyby na konferencjach prasowych i w biuletynach informacyjnych. Z punktu widzenia przyszłości naszej formacji byłoby to paliwem do przeprowadzenia potrzebnych zmian. Każdy z nas rozmawia z odchodzącymi ze służby czy na emeryturę, Przyczyny zrzucenia munduru są różne, często nie związane z wewnętrznymi uwarunkowaniami. Dzisiaj popularne są audyty, więc może najlepszym pomysłem potwierdzenia tego o czym mówi NSZZP, jest rozpoczęcie programu ankietowania odchodzących z Policji. Ta wiedza może okazać się kluczowa to rysowania mapy rozwiązywania prawdziwych problemów.

Czy Polska Policja była w jakiejś formie upolityczniona? Trudno z tym polemizować. Takie niebezpieczeństwo będzie istnieć zawsze chyba, że skorzystamy z pomysłu NSZZP i wprowadzimy kadencyjność Komendanta Głównego Policji. Czy tylko upolitycznienie odpowiadana za kryzys w formacji? Zdecydowanie nie! Głośno się temu sprzeciwiamy bo to mocno upraszcza tragiczną sytuację w Policji. Taka narracja spłyca problem i przekierowuje dyskusję w zupełnie inne miejsce. Dowodem potwierdzającym naszą tezę są powroty do służby policjantów, którzy na przestrzeni ostatnich lat odeszli na emeryturę. Jak podaje RMF w tym roku powróciło raptem 122 osoby. Przypomnijmy, że ze służby tylko w zeszłym roku odeszło 9458 mundurowych! Proponowane zmiany w Ustawie o Policji umożliwiające szybką i łatwą ścieżkę powrotu do służby nie są zatem lekiem na całe zło, a jedynie jednym z kilkudziesięciu pomysłów, przynajmniej powinny być. Niestety w przestrzeni medialnej szybko ucieka się od niedofinansowania Policji, złych rozwiązań systemowych dotyczących siatki płac i awansów, braku atrakcyjności względem innych służb mundurowych i wojska. Skala problemów jest długa, rozwiązania gotowe. Trzeba skończyć z mitycznym upolitycznieniem i ruszyć do przodu Panie Ministrze. Czas niestety nie jest naszym sprzymierzeńcem.

Zespół prasowy ZW NSZZ Policjantów w Rzeszowie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *