Studiuj taniej na Uczelni Nauk Społecznych (zdjęcia).

Zapraszamy do podjęcia studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe specjalności min.; Siły specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Cyberbezpieczeństwo, Bezpieczeństwo transgraniczne,  Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej, na Uczelni …