Czy powinniśmy się czuć oszukani?!

Zaufanie to jedna z podstawowych więzi międzyludzkich, występująca zarówno w rodzinie jak i większych grupach społecznych. Jest to wiedza lub wiara, że działania danego obiektu, jego przyszły stan lub własności …