Święto Policji w jarosławskiej komendzie

W auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Rozkazy o mianowaniu wręczyli policjantom Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa i Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka. Podczas uroczystej zbiórki akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie 43 funkcjonariuszy.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku Święto Policji. Rok 2019 jest szczególny, ponieważ w tym roku obchodzona jest 100. rocznica tych wydarzeń.

Uroczystości zwiane z obchodami Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu zainaugurowała msza święta, odprawiona 14 lipca w intencji funkcjonariuszy, w kościele pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu, którą celebrował ks. bp. Stanisław Jamrozek. W piątek, w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji, podczas której nastąpiło mianowanie na wyższe stopnie policyjne.

W korpusie oficerów starszych Policji, na stopień podinspektora Policji, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk mianował I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu nadkom. Artura Wasiutę. Nominacja na wyższy stopień, nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które w tym roku odbędzie się w Rzeszowie.

Akty mianowania jarosławskim policjantom wręczył Komendant Wojewódzki Policji insp. Henryk Moskwa i Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka. W tym roku łącznie 43 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne.

w korpusie oficerów młodszych Policji – 1 policjant
w korpusie aspirantów – 14 policjantów
w korpusie podoficerów – 19 policjantów
w korpusie szeregowych – 8 policjantów

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe wykonywanie obowiązków, „Medalem srebrnym za długoletnią służbę” odznaczony został st. asp. Stanisław Gronowicz. W uznaniu za zasługi decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, złotą odznakę „Zasłużony dla Policji” otrzymał Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu ppłk Leszek Przeszłowski.

W uznaniu zasług na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania porządku publicznego decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymał asp. szt. Witold Lis, asp. szt. Stanisław Korytko i asp. szt. Grzegorz Kozioł. Wyróżnieni odbiorą medale i odznaczenia podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Rzeszowie.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: Starosta Jarosławski Tadeusz Chrzan, Wicestarosta Jarosławski Mariusz Trojak, Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch wraz z zastępcą Wiesławem Pirożkiem, Burmistrz Miasta i Gminy Pruchnik Wacław Szkoła, Burmistrz Miasta i Gminy Radymno Mieczysław Piziurny, Wójtowie Gmin jak też Archiprezbiter Jarosławski ksiądz prałat ppłk Andrzej Surowiec.

Wymiar sprawiedliwości reprezentowała Lucyna Zygmunt – Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu i Agnieszka Kaczorowska – Prokurator Rejonowy w Jarosławiu.

W uroczystości brali udział przedstawiciele służb mundurowych: ppłk Jarosław Fedyniuk Dowódca 21-ego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej w Jarosławiu, ppłk SG Bogusław Czternastek Komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej, mjr Wojciech Drapała Zastępca Dowódcy 14-tego Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, bryg. Zygmunt Jasiłek zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, mjr Krzysztof Depa zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jarosławiu, por. Marcin Badlik przedstawiciel Dowódcy Trzeciej Brygady Obrony Terytorialnej w Rzeszowie.

W spotkaniu wzięli udział także: Dyrektor Biura Poselskiego Mirosław Hajnosz reprezentujący Minister Annę Schmidt-Rodziewicz, Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka – Bogusław Tkaczyk, Dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby- Marcin Malinowski.

W zbiórce uczestniczyli również: Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji Małgorzata Lewicka, Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie asp. szt. Mieczysław Klimek, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu Grażyna Sereda wraz z wicedyrektorem Bogusławem Pawlakiem, Dyrektor Zespołu Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Justyna Nalepa-Harpula, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu Elżbieta Śliwińska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Jan Wygnaniec, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Spraw Społecznych Marta Kurpiel oraz Andrzej Szarek, mł. insp. w stanie spoczynku Bogdan Folwarczny, a także kierownictwo jarosławskiej komendy, funkcjonariusze i pracownicy Policji.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusz Rabka.

W 100. rocznicę powołania Policji Państwowej Zarząd terenowy NSZZ Policjantów odznaczył Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu mł. insp. Mariusza Rabkę oraz sierż. szt. Małgorzatę Cicirko.

Medalem Krzyż Niepodległości wydanym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Zarząd terenowy NSZZ Policjantów odznaczył: Starostę Jarosławskiego Tadeusza Chrzana, Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha, Burmistrza Miasta Pruchnika Wacława Szkołę, Wójta Gminy Pawłosiów Mariusza Renia, I zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu nadkom. Artura Wasiutę, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu kom. Jana Wojtowicza, asp. szt. Mariana Balickiego, asp. szt. Stanisława Korytko, asp. szt. Wiesława Łyżnia i st. asp. Stanisława Gronowicza.

Z okazji 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów odznaczeni medalami zostali: asp. szt. Wojciech Mikłasz, asp. szt. Dariusz Frendo, asp. szt. Stanisław Lewandowski, asp. szt. Piotr Jasiewicz oraz asp. szt. Grzegorz Raczyński.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów reprezentował Wiceprzewodniczący asp. sztab. Mieczysław Klimek.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Henryk Moskwa został uhonorowany przez Starostę Jarosławskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia i Komendanta Powiatowego Policji pamiątkowym haftem z okazji 100-lecia Powstania Policji i okolicznościowym upominkiem.

Decyzją Kapituły powołanej w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu „Odznaki Jarosławskiej Policji” zostały przyznane Jego Ekscelencji ks. abp. Adamowi Szalowi, Minister Pełnomocnikowi do spraw Dialogu Międzynarodowego Annie Schmidt- Rodziewicz i Burmistrzowi Miasta Pruchnika Wacławowi Szkole.

Pamiątkowe hafty imienne z okazji 100-lecia powstania Policji Państwowej zostały wręczone: Minister Pełnomocnik do Spraw Dialogu Międzynarodowego Annie Schmidt-Rodziewicz, Archiprezbiterowi Jarosławskiemu ks. prał. ppłk Andrzejowi Surowcowi, Senatorowi RP Mieczysławowi Golbie, Posłowi na Sejm RP Mieczysławowi Kasprzakowi, Prezesowi Sądu Rejonowego Lucynie Zygmunt, Prokuratowi Rejonowemu w Jarosławiu Agnieszce Kaczorowskiej, Staroście Jarosławskiemu Tadeuszowi Chrzanowi, Burmistrzowi Jarosławia Waldemarowi Paluchowi, Przewodniczącemu NSZZ Policjantów KWP w Rzeszowie asp. szt. Józefowi Bąkowi, JM Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno Ekonomicznej w Jarosławiu prof. ucz. dr hab. Krzysztofowi Rejmanowi, Dyrektorowi Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu Grażynie Sereda, Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Marcie Kurpiel oraz Andrzejowi Szarkowi.

Z okazjo 100-lecia Powstania Policji wyróżniono również policjantów i pracowników Policji, w uznaniu za ich wieloletnią, sumienną i pełną oddania pracę: podinsp. Magdalenę Kmieciak-Pobutę, asp. szt. Piotra Rymarza, asp. szt. Grzegorza Starzyka, Agnieszkę Mielniczek, Piotra Wojdyłę i Stanisława Szpilę.

W okolicznościowym wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie podziękował wszystkim funkcjonariuszom za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnego, a pracownikom Policji za ich pracę. Komendant przekazał także życzenia dla rodzin policjantów i pracowników.

Wszyscy goście, którzy brali udział w uroczystej zbiórce kierowali do zgromadzonych policjantów i pracowników gratulacje i życzenia. Okolicznościowe adresy trafiły do rąk kierownictwa jarosławskiej jednostki od przedstawicieli parlamentarzystów i służb mundurowych.

Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem w obecność sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu wraz z asystą.

Zgromadzeni w auli Szkoły Muzycznej wysłuchali koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego w wykonaniu Agaty Antonik, Katarzyny Bednarz, Julii Zarzeckiej i Kamili Sznaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *