Święto Policji w Jarosławskiej Komendzie

Wczoraj, jarosławscy policjanci na uroczystej zbiórce z okazji Święta Policji odebrali awanse na wyższe stopnie policyjne. Z uwagi na nadal trwającą sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone po raz kolejny w kameralnym gronie. W tym szczególnym dla funkcjonariuszy oraz pracowników policji dniu, zostały wręczone wyróżnienia oraz odznaczenia. W uroczystej zbiórce uczestniczyli przedstawiciele samorządu i duchowieństwa.

Tegoroczne obchody Święta Policji, z uwagi ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii, miała charakter kameralny. Uroczystość poprzedziła msza święta, która została odprawiona w Kościele pw. Chrystusa Króla. W intencji policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu i ich rodzin modlił się ks. prałat ppłk. Andrzej Surowiec. Po zakończonej modlitwie kierownictwo złożyło pod „Pomnikiem Pamięci Narodowej”, wiązankę kwiatów, oddając hołd policjantom pomordowanym i poległym w trakcie II Wojny Światowej.

W świetlicy jarosławskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli udział: ks. prałat ppłk. Andrzej Surowiec, Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot oraz Zastępca Burmistrza Jarosławia Wiesław Pirożek. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Jarosławiu nadkom. Janowi Wojtowiczowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Janusza Szkołę. Następnie został wprowadzony sztandar Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Wszystkich zgromadzonych przywitał Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu nadkom. Jan Wojtowicz. W swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim awansowanym. Komendant podziękował za profesjonalizm, rzetelne wykonywanie codziennych zadań zwłaszcza w trudnych czasach epidemii koronawirusa policjantom, policjantkom i pracownikom jarosławskiej komendy. Swoje słowa skierował także do zaproszonych gości dziękując za okazywaną pomoc i udzielane wsparcie dla działań jarosławskich policjantów. List Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Dariusza Martusiaka z podziękowaniami, gratulacjami i życzeniami dla funkcjonariuszy oraz pracowników jarosławskiej komendy odczytał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu podinsp. Artur Wasiuta.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków „Medalem srebrnym za długoletnią służbę” odznaczeni zostali: Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu nadkom. Jan Wojtowicz, kom. Herbert Bącal, asp. szt. Adam Smoliński.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań policji „Brązową odznaką Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego odznaczeni zostali kom. Marek Trojnar, podkom. Robert Johnson, asp. szt. Dobromir Florek oraz asp. szt. Stanisław Korytko.

Akty mianowania na wyższe stopnie, wręczył policjantom Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu. W tym roku 42 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie policyjne:

– w korpusie oficerów młodszych Policji – 2 funkcjonariuszy;

– w korpusie aspirantów Policji – 21 funkcjonariuszy;

– w korpusie podoficerów Policji – 30 funkcjonariuszy;

– w korpusie szeregowych Policji – 6 funkcjonariuszy;

Medalami z okazji XXX-lecia NSZZ Policjantów zostali odznaczeni nadkom. Jan Wojtowicz, asp. szt. Mariusz Martynowski, mł. asp. Małgorzata Cicirko, podkom. Mateusz Banaś, st. asp. Zbigniew Marszał oraz sierż. szt. Paulina Chlebowska.

Medalem z okazji 100-lecia Powstania Policji Państwowej odznaczony został Robert Sowiński. Wojewódzki Zarząd Zakładowy NSZZ Pracowników Policji w Rzeszowie medalami odznaczył I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu podinsp. Artura Wasiutę oraz pracowników jarosławskiej jednostki Justynę Lis oraz Monikę Malinowską.

Okolicznościowe grawertony trafiły do pracowników Policji Lidii Budny i Zofii Jakubik. Osoby te zostały uhonorowane za długoletnią, sumienną pracę na rzecz jarosławskiej jednostki.

Wszyscy goście, którzy przybyli na uroczystą zbiórkę kierowali do zgromadzonych policjantów i pracowników gratulacje i życzenia. Okolicznościowe adresy trafiły do rąk kierownictwa jarosławskiej jednostki.

Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem w obecności sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu wraz z asystą.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Rzeszowie reprezentował Wiceprzewodniczący asp.sztab. Mieczysław Klimek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *