Superustawa przedmiotem dzisiejszych obrad Senatu RP

ilustracja

Dzisiaj o godzinie 9:00 rozpocznie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Jednym z punktów posiedzenia będzie:

  • Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 166,druki sejmowe nr 432, 493 i 493-A). Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

Jeszcze tego samego dnia ustawa znajdzie się w porządku 14. posiedzenia Senatu RP w punkcie 5.

  • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
    Druki sejmowe: 432, do druku 432, do druku 432, 493, 493 A
    Druki senackie: 166, 166 A

 

Druki w załączniku

***************************

Przebieg procesu legislacyjnego przed skierowaniem ustawy do Senatu:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.
24 lipca 2020′
Przekazanie ustawy do Senatu
Druk nr 166
24 lipca 2020′
Skierowanie ustawy do:
– Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
– Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Rozpatrzenie ustawy przez komisje
30 lipca 2020′
27. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
Wniosek komisji: o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy
Druk nr 166 A
11 sierpnia 2020′
45. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

14. Posiedzenie Senatu RP 

11 sierpnia 2020′

Punkt 5.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Druki sejmowe: 432, do druku 432, do druku 432, 493, 493 A
Druki senackie: 166, 166 A

**************************

Rozpatrzenie ustawy zaplanowane jest także w porządku obrad 16. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Początek obrad o godz. 10.00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *