Superustawa będzie rozpatrywana w II dniu posiedzenia Senatu

ilustracja
Marszałek Senatu RP zaproponował wczoraj zmianę kolejności rozpatrywania punktu piątego, tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, i rozpatrzenie go jako punktu szesnastego. Ten punkt zostanie rozpatrzony dzisiaj, czyli w drugim dniu posiedzenia Senatu. Zostało to uzgodnione z szefostwem MSWiA – podkreślił marszałek.

Wcześniej ustawa była rozpatrywana na posiedzeniach senackich Komisji:

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 lipca 2020 r. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 166 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiktor Durlak.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 11 sierpnia 2020 r. Komisja wniosła o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 166 B). Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.
Obradująca wczoraj Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła jednogłośnie (9 głosów za) sprawozdanie zawarte w druku senackim 166B. W posiedzeniu Komisji uczestniczył wiceminister MSWiA Maciej Wąsik. Sprawozdawcą wybrano przewodniczącego Komisji Aleksandra Pocieja.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *