Stan zagrożenia epidemicznego!

ilustracja
Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział na konferencji prasowej, że jeszcze dziś (12.03) zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Ma to związek z koronawirusem SARS-CoV-2.

Stan zagrożenia epidemicznego
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która nie ominęła także Polski, rząd podejmuje kolejne środki w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby.

Minister zdrowia ogłosił również na konferencji, że dziś zostanie wydane rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495) definiuje stan zagrożenia epidemicznego jako sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Zasady stanu zagrożenia epidemicznego
Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, w drodze rozporządzenia, minister zdrowia w porozumieniu z ministrem do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przy ogłaszaniu stanu zagrożenia epidemicznego minister zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom zakaźnym. Co ważne, podczas stanu zagrożenia epidemicznego mogą zostać ustanowione:

czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
Niektóre z tych punktów zostały już wdrożone w naszym kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *