Spotkanie przedstawicieli policjantów ruchu drogowego ze wszystkich garnizonów w kraju z kierownictwem Policji.

ilustracja

W dniu 22 października 2019 r. w Komendzie Głównej Policji w Warszawie odbyło się zainicjowane przez NSZZ Policjantów spotkanie przedstawicieli policjantów ruchu drogowego ze wszystkich garnizonów w kraju z kierownictwem Policji tj. Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem, Zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Tomaszem Szymańskim oraz Dyrektorem Biura Ruchu Drogowego insp. Zbigniewem Sudołem.  Spotkanie prowadził przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Przedstawiciele policjantów ruchu drogowego przedstawili Komendantowi trzy główne problemy dotykające służbę ruchu drogowego, tj.:

  1. Duża ilość działań krajowych i wojewódzkich. Częstotliwość ich występowania uniemożliwia skuteczne organizowanie służby pod kątem eliminacji zagrożeń wynikających z własnych analiz BRD (każdy z powiatów ma inną charakterystykę zagrożeń BRD).
  2. Brak możliwości wprowadzenia w komórkach RD zmianowego systemu pracy na zmiany trwające po 12 godzin na dobę w połączeniu z koniecznością uzyskania założonych wartości „średniej dobowej policjantów RD” (wymagana „średnia dobowa policjantów RD” w połączeniu z rozporządzeniem MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów powoduje brak wolnych weekendów w układzie wolna sobota – wolna niedziela oraz okresów świąt i „długich weekendów”) – rozważenie możliwości przeliczania 12-godzinnej służby policjanta jako dobowa wartość: 1,5.
  3. Brak skutecznego systemu motywacyjnego (zwiększenie ilości grup kontrolerów i asystentów na rzecz grup zaszeregowania policjantów i referentów, wprowadzenie stanowiska „starszy kontroler ruchu drogowego”, stworzenie specjalnego dodatku dla policjantów pełniących służbę w komórkach RD.

Komendant Główny Policji odniósł się do nich ze zrozumieniem i przychylił się do części z nich m.in. poprzez ograniczenie ilości działań krajowych i wojewódzkich oraz zmiany sposobów naliczania mierników „14” i „16”.
Komendant Główny Policji wskazał, że zmiany w miernikach wejdą w życie od stycznia 2020 r. Stwierdził również, iż nowe rozliczanie mierników pozwoli na wprowadzanie służb 12-sto godzinnych w ruchu drogowym.

W przedmiocie systemu motywacyjnego w ruchu drogowym Komendant poinformował, że obecnie w Komendzie Głównej Policji powołany został zespół do zrewidowania i ustalenia nowej siatki płac w Policji. Zapewnił, że zakres realizowanych zadań przez policjantów ruchu drogowego, specjalizacja i zakres wymaganej wiedzy znajdą odzwierciedlenie w tej siatce płac.

Generał Jarosław Szymczyk podkreślił, że statystyka w Policji nie może być celem, a jedynie ma służyć zobrazowaniu sytuacji i zagrożeń na danym terenie. Komendant Główny jednoznacznie odniósł się także do kwestii ilości wystawianych mandatów. Stwierdził, że nie ma i nie będzie żadnych nacisków w tej kwestii.

Komendant Główny Policji uznał, że dobrą formułą jest zaproponowane przez NSZZ Policjantów utworzenie zespołu, w skład którego wejdą policjanci ruchu drogowego. Zespół ten będzie sygnalizował kierownictwu Policji wszelkie negatywne zjawiska i problemy pojawiające się podczas realizacji zadań przez policjantów ruchu drogowego, wskazując jednostki w których się one pojawią.

Opracował:
kom. Tomasz Krawcewicz, ZT NSZZ Policjantów KMP w Elblągu / Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów.

Fot. Marek Osiejewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *